Bc. Linda Katolická

  • Tel.: 733 741 566

Organizace:


Seznam zařízení:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - sociální pracovnice, zástupkyně vedoucí

Seznam služeb:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - sociální pracovnice, zástupkyně vedoucí