Bc. Marcela Jůdová

  • Tel.: 739 389 272

Organizace:


Seznam zařízení:

Nesa - denní stacionář - zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice

Seznam služeb:

Nesa - denní stacionář - zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice