Bc. Martina Cočevová

  • Tel.: 731 130 775
  • kopretina1798/798zdar.charita.cz
  • koordinátorka pobočky Žďár nad Sázavou, instruktorka

dveře číslo 15


Organizace:


Seznam zařízení:

Kopretina - centrum pro rodiče s dětmi - koordinátorka pobočky Žďár nad Sázavou, instruktorka

Seznam služeb:

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi - koordinátorka pobočky Žďár nad Sázavou, instruktorka