Bc. Pavlína Sýkorová

  • zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice

Organizace:


Seznam zařízení:

Rosa - denní stacionář - zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice

Seznam služeb:

Rosa - denní stacionář - zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice