Renata Konečná

Renata  Konečná
  • Tel.: 566 626 040, 739 344 056
  • renata.konecna128/128zdar.charita.cz
  • asistentka ředitelky, personalistka

dveře číslo 6


Organizace:


Seznam zařízení:

Správa Oblastní charity Žďár nad Sázavou - personalistka, asistentka ředitelky