Adapta - odlehčovací služba


  • Tel.: 733 755 995
  • adapta143/143jihlava.charita.cz
 
Mahenova 4686/16, Jihlava, 586 01 Vedoucí služby: Bc. Jana Nagyová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Detailní popis služby

 

Definice služby dle Zákona o sociálních službách:


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Jana Nagyová - vedoucí zařízení