Azylové bydlení Cusanus


  • Tel.: 572 501 563, 734 510 396
 
Průmyslová 1299, Uherské Hradiště, 686 01 Vedoucí služby: Vávra Zdeňek, Mgr. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: pobytové, ambulantní Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Zařízení poskytuje sociální služby lidem v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Ženy, muži i páry zde nacházejí dočasné ubytování, bezpečné prostředí a další podporu při dosahování příznivých změn ve svém životě.


 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Omelková Marie - pracovnice v sociálních službách Šuránková Eva - pracovnice v sociálních službách Vávra Zdeňek, Mgr. - vedoucí zařízení Veselý Dušan - pracovník v sociálních službách