Azylový dům Jonáš Česká Lípa


  • Tel.: 774 116 499
  • nonstop318/318fchcl.cz
 
Dubická 2189, Česká Lípa, 470 01 Vedoucí služby: Marie Hrdá - vedoucí služby Azylový dům Jonáš v České Lípě

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

konzultace s psychologem a právníkem, praní prádla ad.

Odborný popis služby naleznete zde.

Popis realizace služby Azylový dům Jonáš

Azylový dům Jonáš pomáhá matkám, otcům a rodinám s nezletilými nebo nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, kterou nejsou schopny zvládnout vlastními silami.

V roce 2018 našlo v azylových domech v České Lípě a v Dobranově střechu nad hlavou 48 klientů, se kterými byly sepsány smlouvy o poskytování sociální služby. Celkem tak využívalo ubytovacích zařízení 178 matek, otců a dětí. Dalších 106 klientů muselo být odmítnuto z důvodu plné kapacity domů. 

V 11 pokojích v Dubické ulici v České Lípě bylo poskytnuto placené azylové ubytování maximálně na dobu 1 roku a okamžité a bezplatné základní sociálněprávní poradenství postupně 39 ženám s 90 dětmi. V Dobranově byly tyto služby poskytnuty 8 vícečetným rodinám s 30 dětmi a 1 otci s dvěma dětmi.

Častým důvodem pro vyhledání bydlení a pomoci byly ztráta bydlení či partnerské problémy (rozchody, domácí násilí, rozepře v rodině a ohrožující partnerské vztahy, zejména v návaznosti na užívání psychotropních látek jednoho z rodičů). Zároveň bylo důvodem ubytování matky i zpětné získání dětí do péče matek ze Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc či dětského domova.

V loňském roce byla opět podporována větší samostatnost klientů a zodpovědnost za prostředí, ve kterém klienti bydlí. Cílem byla integrace klienta do společnosti bez vytváření závislosti na sociální službě. Klienti byli vedeni k samostatnosti a navazování sociálních vazeb s menší izolací od společnosti.

Stáhněte si

Informace o Azylovém domě Jonáš z Registru poskytovatelů sociálních služeb zde.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Veronika Žihlová - pracovník sociálních služeb Marie Hrdá - vedoucí služby Azylový dům Jonáš v České Lípě