Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce


  • Tel.: 731 619 845
 
Kanovnická 18, České Budějovice, 370 01

Způsob poskytování: ambulantní Fakultativní služby: NE

Humanitární pomoc v zahraničí:
Bělorusko: Projekt “ Děti ulice“ je koncipován jako Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
Bulharsko: podpora projektu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve Staré Zagore.
Rumunsko: humanitární pomoc v Oradeu, kde žije tisíce lidí v nedůstojných podmínkách.
Zimbabwe: podpora Dětského domova.
Projekt Vodní kapky pro Kongo: obnova vodních zdrojů v Kongu.
Humanitární pomoc doma: Pomoc obětem při neštěstích, přírodních katastrofách (např. potopách, vichřice nebo zemětřesení).


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mag. Jiří Kohout - ředitel