Celá ČR Diecéze Tato organizace

Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Aneta Bazalová, DiS.

zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 731 626 117    aneta.bazalova281/281zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Jaroslava Blahová

pracovnice v sociálních službách – osobní asistentka
Tel: 733 741 145   
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Vojtěch Bořil

pracovník Charitní záchranné sítě
Tel: 730 163 134    vojtech.boril327/327zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Mgr. Veronika Brychtová

vedoucí - sociální pracovnice
Tel: 777 755 436    veronika.brychtova993/993zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Martina Cočevová

koordinátorka pobočky Žďár nad Sázavou, instruktorka
Tel: 731 130 775    kopretina1742/742zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Milada Čaháková

zdravotní sestra – zástupkyně vrchní sestry
Tel: 776 714 780    milada.cahakova749/749zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Veronika Dobrovolná

koordinátorka pronájmu kompenzačních pomůcek
Tel: 730 595 645    veronika.dobrovolna992/992zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Věra Doležalová

vedoucí ekonomického úseku
Tel: 734 362 153    vera.dolezalova767/767zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

David Filip, DiS.

vedoucí, vedoucí úseku služeb pro děti a mládež
Tel: 777 755 658    david.filip689/689zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Barbora Hadrous

všeobecná sestra - vrchní sestra
Tel: 566 626 041, 777 755 435    barbora.hadrous844/844zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Martina Hájková

pracovnice v sociálních službách, zástupkyně vedoucí
Tel: 736 529 314    martina.hajkova419/419zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Renata Hanychová, DiS.

vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 777 755 437    renata.hanychova387/387zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Vladimíra Horáková

sociální pracovnice, zástupkyně vedoucí
Tel: 731 646 970    vladimira.horakova572/572zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Eva Horná

pracovnice v sociálních službách – osobní asistentka
Tel: 733 741 496   
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Petra Ježová, DiS.

vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 777 155 374    petra.jezova862/862zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Ing. Bc. Vladimír Jindra

sociální pracovník, zástupce vedoucí
Tel: 566 552 437, 739 389 289    vladimir.jindra278/278zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Marcela Jůdová

zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 739 389 272    marcela.judova631/631zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Eliška Junová

lektorka primární prevence
eliska.junova276/276zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Renata Konečná

asistentka ředitelky, personalistka
Tel: 566 626 040, 739 344 056    renata.konecna609/609zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Petra Königová, DiS.

vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 733 592 268    petra.konigova486/486zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou