Celá ČR Diecéze Tato organizace

Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Aneta Bazalová, DiS.

zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 731 626 117    aneta.bazalova153/153zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Jaroslava Blahová

pracovnice v sociálních službách – osobní asistentka
Tel: 733 741 145   
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Vojtěch Bořil

pracovník Charitní záchranné sítě
Tel: 730 163 134    vojtech.boril796/796zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Mgr. Veronika Brychtová

vedoucí - sociální pracovnice
Tel: 777 755 436    veronika.brychtova899/899zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Milada Čaháková

zdravotní sestra – zástupkyně vrchní sestry
Tel: 776 714 780    milada.cahakova928/928zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Martina Cočevová

koordinátorka pobočky Žďár nad Sázavou, instruktorka
Tel: 731 130 775    kopretina1171/171zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Veronika Dobrovolná

koordinátorka pronájmu kompenzačních pomůcek
Tel: 730 595 645    veronika.dobrovolna949/949zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Věra Doležalová

vedoucí ekonomického úseku
Tel: 734 362 153    vera.dolezalova279/279zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

David Filip, DiS.

vedoucí, vedoucí úseku služeb pro děti a mládež
Tel: 777 755 658    david.filip676/676zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Barbora Hadrous

všeobecná sestra - vrchní sestra
Tel: 566 626 041, 777 755 435    barbora.hadrous625/625zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Martina Hájková

pracovnice v sociálních službách, zástupkyně vedoucí
Tel: 736 529 314    martina.hajkova342/342zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Renata Hanychová, DiS.

vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 777 755 437    renata.hanychova269/269zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Vladimíra Horáková

sociální pracovnice, zástupkyně vedoucí
Tel: 731 646 970    vladimira.horakova711/711zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Eva Horná

pracovnice v sociálních službách – osobní asistentka
Tel: 733 741 496   
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Petra Ježová, DiS.

vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 777 155 374    petra.jezova331/331zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Ing. Bc. Vladimír Jindra

sociální pracovník, zástupce vedoucí
Tel: 566 552 437, 739 389 289    vladimir.jindra604/604zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Marcela Jůdová

zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 739 389 272    marcela.judova703/703zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Eliška Junová

lektorka primární prevence
eliska.junova424/424zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Mgr. Jana Kincová Křížková

zástupkyně pro odbornosti služeb, vedoucí úseku služeb pro seniory a osoby nevyléčitelně nemocné
Tel: 777 755 469    jana.kincova349/349zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Renata Konečná

asistentka ředitelky, personalistka
Tel: 566 626 040, 739 344 056    renata.konecna818/818zdar.charita.cz
Oblastní charita Žďár nad Sázavou