Celá ČR Diecéze Tato organizace

Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Ing. Radka Krejčová

projektový management, fundraising
Tel: 733 160 891    ~8quRWaj0cpy.Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Mgr. Jana Kincová Křížková

zástupkyně pro odbornosti služeb, vedoucí úseku služeb pro seniory a osoby nevyléčitelně nemocné
Tel: 777 755 469    58AkO9~fYhIkQOQrZ8EhT65j4mnhTj
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Jana Kudláčková, DiS.

sociální pracovnice, zástupkyně vedoucí
Tel: 734 694 346    58AkO9k-78pu5f56LTMnRb2938Es-Z29g
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Mgr. Dana Lukasova

koordinátorka pobočky Bystřice nad Pernštejnem, instruktorka
Tel: 731 130 776    6hCBVd~fW5oI9dhaY.m%Cj87~5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Petra Matyášová

koordinátorka pobočky Velké Meziříčí, instruktorka
Tel: 777 183 388    6hCBVd~fW5Io2_9rVX~JUZh4YanBZd54Ys
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Veronika Melicharová, DiS.

sociální pracovnice pověřená vedením
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Mgr. Tereza Mikešová

sociální pracovnice - zástupkyně vedoucí
Tel: 777 755 657    a.EobZ2e4drC5f56LTMnRb2938Es-Z29g
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Marie Miličková

koordinátorka sociální služby
Tel: 734 796 797    88EsVWca7bpu5f56LTMnRb2938Es-Z29g
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Jana Musilová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 733 755 869    58AkO_kk4eBFRYUSg_nBO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Mgr. Jaroslava Pavlíčková

vedoucí - sociální pracovnice
Tel: 566 531 158, 733 755 870    58Ey9-5nW5Ck.-~96hIkQOQrZ8EhT65j4mnhTj
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Blanka Peterková

pracovnice v sociálních službách - osobní asistentka
Tel: 737 110 696    _hzET9o4c.ywVj4WHsqk8W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Petra Petrová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 731 646 773    _.GBRWf_akBFRYUSg_nBO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Pavla Polnická

pracovnice pověřená vedením
Tel: 731 646 777    %8FjGKp-WkkmYZhaa8kmb
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Lenka Pospíchalová

pracovnice v sociálních službách - pečovatelka, koordinátorka pobočky ZR
Tel: 776 714 677    YaCCQOQrZ8EhT65j4mnhTj
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Yvona Pošvicová

koordinátorka dobrovolníků a Tříkrálové sbírky
Tel: 777 755 444    Z-m%Cj87~5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Mgr. Ing. Alena Poulová

zástupkyně ředitelky pro personální oblast, vedoucí úseku pro osoby s postižením a duševním onemoc.
Tel: 566 522 867, 777 155 376    WerxRWfgbeBFRYUSg_nBO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Ivana Ptáčková

vedoucí - sociální pracovnice
Tel: 566 629 319, 777 756 410    4onxRWflW-xy.Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Iveta Sklenářová

pracovnice v sociálních službách - osobní asistentka
Tel: 731 273 135   
Oblastní charita Žďár nad Sázavou