Celá ČR Diecéze Tato organizace

Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Lenka Skryjová

instruktorka
Tel: 735 726 859   
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Milena Stejskalová

pracovnice v sociálních službách – osobní asistentka
Tel: 734 694 347   
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Pavlína Sýkorová

zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Marie Šajdíková

pracovnice v sociálních službách - pečovatelka
Tel: 733 741 735    YaCCQOQrZ8EhT65j4mnhTj
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Jitka Šťastná

odpovědná pracovnice - půjčovna kompenzačních pomůcek
Tel: 566 552 437, 736 607 510    YaCCO0okakvmVYUSg_nBO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Linda Štouračová

sociální pracovnice, zástupkyně vedoucí
Tel: 733 741 566    7bAnRWil-nEkT~l7VX~JUZh4YanBZd54Ys
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Božena Tomšovská

pracovnice v sociálních službách - pečovatelka
Tel: 737 542 131    YaCCQOQrZ8EhT65j4mnhTj
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Dita Truksová

koordinátorka pobočky Radostín nad Oslavou, instruktorka
Tel: 730 193 505    6hCBVd~fW5EkU~il4gm%Cj87~5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Mgr. Vladimír Učeň

sociální pracovník- koordinátor pobočky Žďár nad Sázavou
Tel: 777 755 659    -8m%Cj87~5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Martina Zapletalová

administrativní pracovnice
Tel: 566 626 040, 734 796 796    88EDZ.54g8CvVd5d-onjGKp-WkkmYZhaa8kmb
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Ing. Jana Zelená

ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou
Tel: 566 631 642, 777 755 656    58AkOj9d0gnjGKp-WkkmYZhaa8kmb
Oblastní charita Žďár nad Sázavou