Zásady námi poskytovaných služeb

- zachováváme důstojnost uživatelů služeb

- respektujeme práva uživatelů, diskrétnost a mlčenlivost

- podporujeme seberealizaci uživatele, rozvoj jeho schopností a dovedností

- uplatňujeme nestranný a individuální přístup k uživateli

- zvyšujeme odbornost a kvalitu našich služeb