Kontakty

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Tel.: 731 646 777
Horní 22, Žďár nad Sázavou, 591 01
Vedoucí služby: Mgr. Martina Horníčková - vedoucí, sociální pracovnice
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

KONTAKT

Horní 22, 591 01  Žďár nad Sázavou
mob.: 731 626 116, 731 646 777, 733 741 566, e-mail: sas@zdar.charita.cz

Poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Naším posláním je pomoc a  podpora rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodiny nedokáží samy překonat.

Komu je služba poskytována?

Cílovou skupinou jsou rodiny s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci a neumějí tuto situaci sami řešit nebo rodiny ohrožené rizikovým způsobem života žijící na okrese Žďár nad Sázavou

Co vám nabízíme?

 • Podporu v péči o dítě a jeho zdravý a přirozený vývoj
 • Pomoc při výchově dětí, přípravě do školy
 • Doprovod na úřady, ve školských zařízeních a jiných institucích
 • Podporu při vedení domácnosti a hospodaření s finančními prostředky
 • Pomoc při vyřizování sociálních dávek, zprostředkování další pomoci aj.

Co je cílem naší služby?

 • podporovat uživatele při samostatném řešení obtížných životních situací
 • pomocí nácviku posilovat a zvyšovat rodičovské role a kompetence
 • obnovovat funkčnosti a stabilitu rodiny jako celku za pomoci vlastních zdrojů

Jaká je cena služby?

Sociální služba je poskytována zdarma. 

Kde působíme?

okres Žďár nad Sázavou

Jaká je kapacita služby?

Okamžitá kapacita terénní služby jsou 3 uživatelé.

Jaké jsou zásady naší služby? 

 • Zachováváme důstojnost uživatele.
 • Dodržujeme práva uživatele.
 • Dodržujeme mlčenlivost a diskrétnost.
 • Zaručujeme individuální přístup.
 • Respektujeme rozhodnutí uživatelů.

Kdy vám službu poskytneme?

Pondělí 9.00 - 17.30 hod.
Úterý 9.00 - 17.00 hod.
Středa 9.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 9.00 - 16.30 hod.
Pátek 9.00 - 12.00 hod.

Seznam lidí

Mgr. Martina Horníčková - vedoucí, sociální pracovnice
Pavla Polnická - pracovnice v sociálních službách
Johana Hubková - sociální pracovnice