Naši podporovatelé

Děkujeme obcím a městům a Kraji Vysočina a dalším institucím za poskytnutou finanční podporu.

NMNM logo                 Logo TŘEBÍČ Základní 3.1               Sponzorský vzkaz - Bystřice nad Pernštejnem-šířka                  sponzorsky-vzkaz

znak_zjednoduseny_velke_mezirici_vedle_color            velka-bites               

Podpořil Kraj Vysočina

 

Fond Vysočiny

 

OPZ_KV_barevne

 

Blízkov, Bobrová, Bobrůvka, Bohdalov, Bohuňov, Býšovec, Černá, Dalečín, Dobrá Voda, Dolní Heřmanice, Dolní Rožínka, Krásněves, Křižanov, Křoví, Lavičky, Lhotka, Lísek, Měřín, Náměsť nad Oslavou, Nížkov, Nová Ves u Nového Města na Moravě, Nové Dvory, Nové Veselí, Osová Bítýška, Písečné, Polnička, Prosetín, Račín, Radešínská Svratka, Radkov, Radostín nad Oslavou, Rozsochy, Rožná, Rudolec, Řečice, Štěpánov nad Svratkou, Uhřínov, Ujčov, Vatín, Věchnov, Velká Bíteš, Velké Tresné 

Krajský úřad Kraje Vysočina

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo vnitra ČR

Úřad práce České republiky

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Vojenská zdravotní pojišťovna

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

Fond Vysočiny Kraje Vysočina

 

Děkujeme všem firemním dárcům, organizacím a fyzickým osobám za finanční a materiální podporu a věcné dary.

Eva Habánová, Petr Macháček, Emil Míček, Jarmila Novotná, Ing. Milan Pelikán, Libuše Stejskalová, Lucie Straková, Josef Šteidl, Zdenka Volavá, Michal Zvěřina

Aleš Dořák - TRUCKS, Bratislava
AMPO s.r.o, Žďár nad Sázavou
DH - Optika, Bystřice nad Pernštejnem
Diaintern s.r.o, Napajedla
Inter Shoes, s.r.o., Bezděkov
Muzikanti dětem, Velké Meziříčí
Lékárna Arnica, Bystřice nad Pernštejnem

logo_modrá barva

Pekařství Řečice, Žďár nad Sázavou
Pizza Pizza, Bystřice nad Pernštejnem
Pracovní oděvy - Killerová, Bystřice nad Pernštejnem
PRO - DOMA  STAVEBNINY, Bystřice nad Pernštejnem
SK Bystřice nad Pernštejnem z.s., Bystřice nad Pernštejnem
SONK, z.s., Bystřice nad Pernštejnem
Wera Werk, s. r. o., Bystřice nad Pernštejnem

Děkujeme všem, kteří se významně podílejí na pomoci a spolupráci
s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou.

Agria Drásov s .r. o., Bystřice nad Pernštejnem
Areál Sportu a kultury s. r. o.,   Bystřice nad Pernštejnem
Cantes z.p.s.Vysočina - Zuzana Kostrbová, Monika Kamenská
DM drogerie markt s. r. o.
Domov pro seniory, Velké Meziříčí
Dům kultury, Žďár nad Sázavou
Dům zdraví, Velké Meziříčí
Farnosti a kněží, kteří spolupracují s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou
Happy squash club, Velké Meziříčí
Hudební skupiny ClubCrew, Amater, The Moribundus, Bengál, Packet a Dan Aerah
Hudební skupina Žalozpěv
Chaloupky, o.p.s. – středisko ekologické výchovy Ostrůvek, Velké Meziříčí
Informační centra všech spolupracujících měst
Jazzmine club, Žďár nad Sázavou
Ječmínek, o. p. s., Žďár nad Sázavou
Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou
Knihovna, Velké Meziříčí
Biskupské gymnázium, Žďár nad Sázavou
Kabelová televize Vysočina, Žďár nad Sázavou
Klub důchodců, Bystřice nad Pernštejnem
Kolpingovo dílo České republiky, z. s., Žďár nad Sázavou
Koordinační uskupení NNO Vysočin
Kulturní dům, Bystřice nad Pernštejnem
Květinka Veselská – Marie Horáková, Žďár nad Sázavou
Lékaři, kteří spolupracují s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou
Mateřské, základní a střední školy v okrese Žďár nad Sázavou
Městská knihovna, Bystřice nad Pernštejnem
Městská knihovna, Velké Meziříčí
Městská policie, Žďár nad Sázavou
Muzikanti dětem, Velké Meziříčí
Obecní úřady, které spolupracují s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou v rámci Tříkrálové sbírky
Pedagogicko-psychologická poradna, Žďár nad Sázavou
Pracovní skupina NZDM NUTS II. JV
Probační a mediační služba, Žďár nad Sázavou
Policie České republiky
Poliklinika Bystřice nad Pernštejnem
Poliklinika Nové Město na Moravě
Poliklinika Žďár nad Sázavou
Psychiatrická nemocnice, Havlíčkův Brod
Psychiatrická nemocnice, Jihlava
Nemocnice Nové Město na Moravě
Portimo, o. p. s., Nové Město na Moravě
River bowling, Velké Meziříčí
Slackline ZR, Žďár nad Sázavou
Smyčcový orchestr N. Kyjovského při ZUŠ, Bystřice nad Pernštejnem
Sociální služby spolupracujících měst
Sodexo Pass Česká republika, a. s., Praha
Sportovní klub Bystřice nad Pernštejnem
Taneční skupina Dance style, Bystřice nad Pernštejnem
Taneční skupina Gingers, Žďár nad Sázavou
Taneční skupina Milana Müllera, Žďár nad Sázavou
Teleflex, Žďár nad Sázavou
Vertik, a. s., Žďár nad Sázavou
Úřad práce – Informační a poradenské středisko Žďár nad Sázavou
Zámek Žďár nad Sázavou
Rádia: Český rozhlas Region, Proglas
Redakce místních tiskovin: Bystřicko, Hit magazín, Jihlavské listy, Novinky, Noviny žďárské radnice, Medřičské listy, Novoměstsko, Velkomeziříčsko, Zpravodaj Město Velká Bíteš, Žďárský deník, Žďárský zpravodaj
Kabelová televize Vysočina
Webové portály: Helpnet, iŽďársko.cz, Mikroregion Bystřicko, NovinyVM.cz, ObchodyVM.cz, ObchodyVB.cz, Regiony 24, Region Vysočina, Třebíčsko.cz, Vysočina-news, Žďárský průvodce
Zaměstnanci sociálních odborů spolupracujících městských úřadů a Úřadů práce
Naši supervizoři, metodici, kolegové a kolegyně ze sociálního oboru

Děkujeme všem zaměstnancům, dobrovolníkům a těm, kteří na naši organizaci pamatují ve svých modlitbách.