Poslání

Posláním Oblastní charity Žďár nad Sázavou je poskytovat sociální, zdravotní a humanitární služby lidem

v nepříznivé životní situaci prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků a dobrovolníků.

Dále poskytujeme služby podporující fungování rodiny a služby prevence rizikového chování.

Vycházíme z křesťanských hodnot a usilujeme o zachování důstojnosti člověka.

Působíme převážně na území okresu Žďár nad Sázavou.


Zásady námi poskytovaných služeb

- zachováváme důstojnost uživatelů služeb

- respektujeme práva uživatelů, diskrétnost a mlčenlivost

- podporujeme seberealizaci uživatele, rozvoj jeho schopností a dovedností

- uplatňujeme nestranný a individuální přístup k uživateli

- zvyšujeme odbornost a kvalitu našich služeb

 

Organizační schéma 2021