Pro média

Kontakt na koordinátorku propagace:

Mgr. Lenka Šustrová
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 777 155 389
e-mail: 7.AuRWim%mEy.Z4WHsqk8W7%WkvDRW7rVvajcK

Lektoři Centra prevence: Nejdůležitější je si s dětmi o všem povídat.
2. července 2020 Články

Lektoři Centra prevence: Nejdůležitější je si s dětmi o všem povídat.

Jsem matkou dvou dcer (6 a 9 let), a to, co v poslední době vnímám a svým způsobem mě i trápí je, jak se vyvíjí život v našich rodinách nejen v době „covidové“. Stalo se vám někdy, že jste řekli dětem: „Běžte si hrát za ostatními ven,“ a ony se vám vrátily zpět, protože na hřišti nikdo nebyl? Ano, doba pokročila, svět se mění a my s ním. Občas vedeme diskuze s kolegy z Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou o tom, co je v dnešní době ve výchově normální a co je už za hranou. Pojďme se nyní společně zaměřit na problematiku současného online světa.

Ředitelka Charity poděkovala všem pracovníkům, kteří pomáhali v období epidemie
2. července 2020 Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Ředitelka Charity poděkovala všem pracovníkům, kteří pomáhali v období epidemie

Období epidemie přineslo nejen mnoho náročných a vypjatých situací, ale také mnoho dobrých skutků a ochoty pomoci.
Během měsíce června navštívila ředitelka Ing. Jana Zelená všechna naše terénní zařízení a také ty pracovníky, kteří v nouzovém stavu byli i ochotni pomoci, i přestože byla jejich služba nařízením vlády uzavřena. Všem zaměsnancům Jana Zelená osobně poděkovala a předala jim dárky, která nám věnovaly firmy ze Žďárska a Novoměstska.

Žáci z literárně-dramatického oboru žďárské ZUŠ psali pohlednice seniorům
1. července 2020 Články

Žáci z literárně-dramatického oboru žďárské ZUŠ psali pohlednice seniorům

Děkujeme žákům literárně-dramatického oboru ze Základní umělecké školy ve Žďáře nad Sázavou, kteří ve spolupráci se svými vyučujícími MgA.Janou Mifkovou a BcA. Ivanou Klimešovou, připravili krásné pohlednice pro naše uživatele z terénních služeb. Určitě jim přinesou hodně radosti. Pohlednice předají seniorům naši kolegové z Osobní asistence, Domácí zdravotní péče, Domácí hospicové péče a Osobní asistence.

Další rozvolňování služby Charity příliš neovlivňuje
10. června 2020 Články

Další rozvolňování služby Charity příliš neovlivňuje

V pondělí 8. června 2020 došlo k dalšímu rozvolňovaní opatření navržených vládou České republiky proti šíření koronaviru. I nadále však platí, že všichni klienti a zaměstnanci ždárské Charity používají při své činnosti roušky a desinfekci a dodržují veškerá preventivní opatření, a to nejen v ambulantních zařízeních, ale i v terénních službách přímo v domácnostech klientů.

Charita uspořádá potravinovou sbírku na pomoc lidem v nouzi
5. června 2020 Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Charita uspořádá potravinovou sbírku na pomoc lidem v nouzi

Mimořádná opatření, vyhlášená v březnu v souvislosti s epidemií koronaviru, znamenala pro mnohé rodiny, které často žijí na hraně svých finančních příjmů, úbytek financí pro běžný chod domácnosti. Děti zůstaly doma ze školy, což navýšilo nároky na zajištění denní stravy, maminky o ně pečují na OČR, čímž se snížil příjem rodiny, který už tak těžko pokrýval měsíční rozpočet, nebo v nejhorších případech lidé přichází o zaměstnání.  

Jak pomáhala Charita v nouzovém stavu?
21. května 2020 Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Jak pomáhala Charita v nouzovém stavu?

Po 66 dnech skončilo v České republice vyhlášené období nouzového stavu. I přestože některé služby, především ty ambulantní, musely být omezeny v provozu, většina služeb žďárské Charity fungovala po celou dobu a poskytovala své služby i nadále těm, kteří je nepřestali potřebovat. 

Žďárská Charita nabízí pomoc ve spolupráci s dobrovolnickým centrem Masarykovy univerzity v Brně
24. dubna 2020 Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Žďárská Charita nabízí pomoc ve spolupráci s dobrovolnickým centrem Masarykovy univerzity v Brně

Oblastní charita Žďár nad Sázavou od počátku nouzového stavu nabízí pomoc určenou především seniorům a těm, kteří z důvodu epidemie nemohou příliš vycházet tam, kde se setkává více osob. Pracovníci Charity pravidelně nakupují potraviny a léky, dováží roušky a zařizují potřebné úkony. Svou činnost nyní Charita rozšiřuje i ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně, která aktuálně disponuje zhruba 4 500 dobrovolníky z celé České republiky. 

Žáci žďárské ZUŠ tvoří pro radost klientů Charity
21. dubna 2020 Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Žáci žďárské ZUŠ tvoří pro radost klientů Charity

Oblastní charita Žďár nad Sázavou ve spolupráci se Základní uměleckou školou Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou zahájila ve druhé polovině dubna dva společné projekty. Jejich smyslem je tvorba obrázků či pohlednic, které terénní pracovníci žďárské Charity po skončení nouzového stavu předají vytištěné svým klientům, především seniorům, lidem s vážným onemocněním nebo zdravotním postižením.

4 697 šitých roušek nejen pro Charitu
6. dubna 2020 Oblastní charita Žďár nad Sázavou

4 697 šitých roušek nejen pro Charitu

Milí přátelé, dovolte nám v tuto chvíli VELMI PODĚKOVAT za Vaši pomoc, která nás, pracovníky žďárské Charity, držela nad vodou a doslova dojímala. JSTE ÚŽASNÍ‼️
Během tří týdnů se nám sešlo nádherných 4 697 Vámi vyrobených roušek. V tuto chvíli sběr roušek POZASTAVUJEME.

Charitní Ošetřovatelská služba dostává nový název – Domácí zdravotní péče
3. dubna 2020 Diecézní charita Brno

Charitní Ošetřovatelská služba dostává nový název – Domácí zdravotní péče

Odborná zdravotní péče o nemocného doma, v Charitě od počátku tradičně označovaná jako Charitní ošetřovatelská služba, se k 1. dubnu 2020 přejmenovává na Domácí zdravotní péči.