Kdo jsme?

Oblastní charita Žďár nad Sázavou vznikla v roce 1993 jako jedna z osmi složek Diecézní charity Brno, která byla znovuobnovena biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem v roce 1992. V současné době existuje na území Biskupství brněnského 10 oblastních charit.

Naše služby

ZDRAVOTNÍ A HOSPICOVÉ  SLUŽBY

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Domácí hospicová péče


SLUŽBY PRO SENIORY 


Charitní pečovatelská služba

Včela - volnočasový klub pro seniory a osoby se zdravotním postižením

SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM A DUŠEVNÍM ONEMOCNÉNÍM

Klub v 9 - centrum služeb pro podporu duševního zdraví

Nesa - denní stacionář

Rosa - denní stacionář

Osobní asistence


SLUŽBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ


Ponorka - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nadosah - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Wellmez - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou


SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI


Kopretina - centrum pro rodiče s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi


OSTATNÍ SLUŽBY


Charitní záchranná síť

Kambala - dobrovolnické centrum

Pronájem kompenzačních pomůcek

KONTAKT

Horní 22, 591 01  Žďár nad Sázavou                                        JAK NÁS NALEZNETE?
tel.: 566 626 040, mob.: 739 344 056                                                 
e-mail: --uJ8YUSg_nBO1.7~bGkO1p                                               GPS: 49°33'34.9"N 15°56'38.2"E
IČ: 44 99 02 60
bankovní spojení: ČSOB a. s. - č. ú. 110889787/0300