Pro média / tiskové zprávy

Díky ochotným švadlenkám již Charita rozdělila přes dva tisíce roušek mezi své pracovníky a klienty
1. dubna 2020 Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Díky ochotným švadlenkám již Charita rozdělila přes dva tisíce roušek mezi své pracovníky a klienty

V nelehké situaci se v první polovině března objevilo více než 150 pracovníků žďárské Charity. Ti se s rostoucí nákazou a nedostatkem ochranného materiálu v počátcích vyhlášení nouzového stavu v České republice vypořádali po svém. V polovině března oslovila žďárská Charita veřejnost s prosbou o našití roušek primárně pro její služby, případně o dodání bavlněného materiálu.

Senioři mohou Charitu požádat o pomoc s nákupy,  švadleny šijí pro pracovníky roušky
17. března 2020 Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Senioři mohou Charitu požádat o pomoc s nákupy, švadleny šijí pro pracovníky roušky

Od dnešního dne zřizuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou pomoc seniorům s nákupem potravin a léků po celém okrese Žďár nad Sázavou. K této činnosti využije pracovníky těch zařízení, jejichž služby bylly dočasně omezeny.
„Zkontaktovali jsme všechna větší města v našem okrese a nabídli jim pomoc při péči o jejich starší občany. Současně jsme oslovili i kněze ve farnostech a lékaře. Zdá se, že města mají péči o své seniory v tuto chvíli pokrytou, přesto jsme nabídli všem možnost spolupráce. Oslovujeme i menší obce v okrese. Většinou funguje sousedská výpomoc, nicméně rádi pomůžeme i v přilehlých částech měst,“ vysvětluje David Filip, Dis., koordinátor pomoci seniorům v době nouzového stavu ve státě. Lidé ve věku 60 let a výše, kteří potřebují pomoci s nákupy léků či potravin, mohou v pracovní dny zkontaktovat pana Davida Filipa na tel. 777 755 658, případně na emailu david.filip@zdar.charita.cz


Linka důvěry v Oblastní charitě Blansko je nyní k dispozici všem potřebným i pomáhajícím
17. března 2020 Diecézní charita Brno

Linka důvěry v Oblastní charitě Blansko je nyní k dispozici všem potřebným i pomáhajícím

Oblastní charita Blansko provozuje telefonickou krizovou pomoc. Na telefonních číslech 516 410 668 a 737 234 078 mohou lidé nepřetržitě konzultovat obtížné životní situace. Linka se nyní zaměřuje i na potíže, strachy a problémy, které způsobuje vyhlášení nouzového stavu, karantény a zavádění preventivních opatření k zastavení šíření nemoci COVID-19. Na linku se nově mohou obracet také lidé s nabídkou konkrétní pomoci. V případě požadavku na zdravotnické informace odkazují pracovníci linky na příslušné instituce.

Potřebujeme více roušek pro naše terénní služby
16. března 2020 Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Potřebujeme více roušek pro naše terénní služby

I my se zapojujeme do iniciativy v ŠITÍ ROUŠEK. V tuto chvíli potřebujeme především roušky pro naše pracovníky v terénních službách, kterých máme nedostatek.
Aktuálně zapojujeme pracovníky Klubu v 9 a volnočasového klubu Včela, abychom mohli poskytovat co nejbezpečnější péči i nadále. Samozřejmě máme poptávané a přislíbené ochranné pomůcky, přesto nechceme tuto situaci podcenit. Kdo šijete a chcete se zapojit, pojďte do toho s námi.
❓❓Neumíte šít? Nevadí, potřebujeme i vaše přebytky roušek, bavlněných látek a prostěradel. DĚKUJEME ZA SDÍLENÍ!!!

Diecézní charita Brno zavádí preventivní opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19
15. března 2020 Diecézní charita Brno

Diecézní charita Brno zavádí preventivní opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19

V souladu s vládními nařízeními k zastavení šíření onemocnění COVID-19 zavádí Diecézní charita Brno opatření k ochraně klientů a zaměstnanců. Od pondělí 16. března 2020 do odvolání pozastavuje realizaci činností ambulantních služeb, při kterých dochází k aktivitám se skupinou dětí a mládeže, a dále činností denních stacionářů. K tomuto datu také upravuje provozní dobu v sociálních službách, kde je vysoké riziko nedodržování hygienických návyků. Důvodem tohoto opatření je provedení důsledné dezinfekce prostor služby v ušetřeném čase. V zařízeních, jako jsou azylové domy, bude důsledná dezinfekce probíhat za provozu.