Kontakty

Včela – volnočasový klub pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Tel.: 739 389 194
Hornická 643, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby: NE

KONTAKT

Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
mob.: 739 389 194
e-mail: c-rvRW6q%mEsT34WHsqk8W7%WkvDRW7r

Poslání 

Posláním volnočasového klubu pro seniory a osoby se zdravotním postižením je poskytnout pomoc seniorům při smysluplném trávení volného času, přinést do jejich života nové zájmya společenské aktivity a předcházet tak sociálnímu vyloučení.

Komu je služba poskytována?

Cílovou skupinu tvoří senioři, kteří mají zájem o aktivní využití volného času.

Službu neposkytujeme:
-        lidem s mentálním postižením středního a vyššího stupně,
-        lidem s demencí středního a vyššího stupně,
-        lidem neslyšícím a nevidomým (službu poskytneme pouze v případě, že mají svého asistenta),
-        lidem, kteří nehovoří česky, pokud nemají svého tlumočník.


Co Vám nabízíme?

 • Navázání vztahů (setkávání seniorů, společné akce)
 • Další vzdělávání (přednášky, besedy, programy na trénování paměti, poznávací zájezdy)
 • Tvůrčí díly – výtvarné, keramická, malování na sklo, kulinářská
 • Zlepšení či udržení fyzické kondice (posilovací a protahovací cvičení)
 • Smysluplné využití volného času (hudební programy)

Co je cílem naší služby?

 • Udržovat stávající schopnosti a dovednosti uživatele:
  ▪ v oblasti motorické tak, aby co nejdéle zvládali péči o sebe,
  ▪ v oblasti komunikace tak, aby zvládali vyřídit běžné záležitosti,
  ▪ v oblasti rozumových schopností tak, aby uměli reagovat na běžné situace.
 • Podporovat vědomí vlastní hodnoty a užitečnosti tak, aby si uvědomili svoji důležitost pro sebe i pro druhé.
 • Podporovat sociální kontakty mezi uživateli a společenským prostředím tak, aby byli součástí společnosti a místní komunity.

Jaká je cena služby?

Služba je poskytována zdarma.

Kde působíme?

Bystřice nad Pernštejnem, Hornická 643, přízemí

Jaké jsou zásady naší služby? 

 • Respektujeme jedinečnost každého člověka.
 • Jednáme s uživatelem jako s partnerem.
 • Zachováváme individuální přístup.
 • Respektujeme rozhodnutí uživatele.

Kdy Vám službu poskytneme?

Pondělí 8.00-11.30 hod.  
Úterý 8.00-12.00 hod. 13.00-15.00 hod.
Čtvrtek 8.00-12.00 hod. 13.00-15.00 hod.
Pátek 8.00-11.30 hod.  

 

Seznam lidí

Jitka Caisová - koordinátorka klubu