„Bystřický fotbal pomáhá“ již letos po osmé
20. září 2021 Články

„Bystřický fotbal pomáhá“ již letos po osmé

V neděli 29. srpna 2021 se na bystřickém fotbalovém stadionu konal již osmý ročník charitativního turnaje „Bystřický fotbal pomáhá“ pod záštitou Sportovního klubu (SK) Bystřice nad Pernštejnem a Města Bystřice nad Pernštejnem.

Díky všem zúčastněným se při sobotním programu podařilo vybrat 24 634 Kč. Tyto peníze jsou nyní uloženy na účtu veřejné sbírky, kterou vede SK Bystřice nad Pernštejnem, a jsou určeny pro podporu denního stacionáře Rosa. Získané finance by bystřický denní stacionář rád použil pro dofinancování každodenní dopravy uživatelů do stacionáře. Sbírka potrvá až do konce roku 2021.

„Tento ročník turnaje pro mladší přípravky byl pro všechny organizátory náročný, i vzhledem k opatřením a snížení počtu aktivně zapojených fotbalistů. O to více jsme rádi, že jsme mohli naši tradiční akci určenou na podporu denního stacionáře Rosa uspořádat. Velkou pochvalu si zaslouží provozovatel občerstvení pan Petr Bukal, který opět velmi obětavě poskytoval dětem stravovací zázemí. Zvláštní poděkování si zaslouží bystřické Centrum Eden a paní Bernovská se svými koňmi. Tato milá dáma se nikdy neodmítne zapojit se pomoci potřebným. Patří ji velké díky. Doprovodný program podpořilo i středisko Policie ČR Bystřice nad Pernštejnem. Ti měli pro děti připravenou ukázku policejního vybavení. Tradičně se do pomoci s organizací zapojil také Areál sportu. Děkuji všem dobrovolníkům z řad maminek, tatínků, trenérů, hráčů a přátel fotbalu. Moc si této pomoci vážíme. Dobrou náladu podpořilo i vedení města Bystřice nad Pernštejnem. Jsem moc rád, že tyto tradiční aktivity jsou stále v očích vedení města vnímány jako potřebné. Vážíme si sportovní i sociální podpory," sděluje s vděčností Josef Soukup, předseda SK Bystřice nad Pernštejnem.

Turnaje se účastnilo 9 týmů mladších přípravek, na hřišti tak hrálo téměř 100 dětí. Letošní ročník byl především kvůli epidemiologickým opatřením menšího rozsahu. Organizátoři ho však i přes omezení hodnotí jako velmi vydařený. Pro děti i jejich doprovod byl připraven bohatý doprovodný program. Tento rok akci opět podpořil tým EG.D, který na turnaj zajistil fotbalové atrakce.

„V těchto časech, kdy na nás doléhají epidemiologická opatření a postupné snižování finančních prostředků, je pro Rosu jakákoliv finanční pomoc velmi významná. Uvědomujeme si, že dlouhodobá spolupráce s SK Bystřice nad Pernštejnem není samozřejmá. Mnohokrát díky všem, kteří jste se do nedělního fotbalového dne zapojili svým skutkem, finančním darem a sportem. Za nás všechny z Rosy děkuji rovněž předsedovi panu Josefu Soukopovi a celému vedení klubu,“ děkuje závěrem Bc. Petra Königová, DiS., vedoucí denního stacionáře Rosa.

Dopravu klientů do denního stacionáře Rosa je možné podpořit i nadále zasláním finančního daru na číslo účtu 219598406/0600. Bez každodenního zajištění dopravy zůstanou klienti stacionáře a jejich rodiny na veškerou péči sami - uživatelé izolovaní od okolního světa a bez sociálních kontaktů a pečující osoby bez možnosti výdělku či tolik potřebného odpočinku.

Tým denního stacionáře Rosa, Bystřice nad Pernštejnem

Bystřice fotbal