Spouštíme kampaň Mé přání je žít doma…
2. března 2021 Články

Spouštíme kampaň Mé přání je žít doma…

Takový je název kampaně, kterou pro období nastávajících jarních dní připravila Oblastní charita Žďár nad Sázavou. Jejím cílem je především finanční podpora čtyř terénních služeb, které poskytují péči lidem z celého okresu Žďár nad Sázavou. Jedná se o Domácí zdravotní a hospicovou péči, Osobní asistenci a Charitní pečovatelskou službu. 

Tyto služby v loňském roce, který nečekaně zasáhla pandemie COVID-19, dokázaly poskytnout pravidelnou péči 1 472 lidem z celého žďárského okresu. Jejich klienty jsou lidé, kteří se z důvodu nemoci, věku nebo zdravotního omezení nedokážou postarat sami o sebe. Cílem této kampaně je rovněž i osvěta veřejnosti o možnostech péče v domácím prostředí, kterou žďárská Charita poskytuje.

DSC_0944

V roce 2020 se Charita postarala o:

  • 1 045 pacientů Domácí zdravotní péče
  • 255 uživatelů Charitní pečovatelské služby
  • 87 klientů Osobní asistence
  • 85 uživatelů Domácí hospicové péče

„Domácí péče je v současné době velmi žádaná. Stěžejní je především pro kapacitu nemocnic, které nám z důvodu pandemie předávají do péče pacienty, u nichž to zdravotní stav dovolí. Naše terénní služby tak přispívají k navýšení volných lůžek pro ty, kteří právě potřebují akutní péči,“ uvedla Barbora Hadrous, vedoucí úseku zdravotních a hospicových služeb.

Od března roku 2020 se terénní služby žďárské Charity potýkají nejen s novou náročnou situací v podobě pandemie, ale také se zvýšenými náklady na ochranné pomůcky a zvyšujícím se rozsahem potřebné péče o uživatele a pacienty. Z toho důvodu se vedení žďárské Charity rozhodlo oslovit veřejnost s prosbou o podporu.

Jak mohou dárci podpořit terénní služby Charity?

  • bankovním převodem na 110889787/0300, VS 8062021                                                           
  • platební bránou na www.zdar.charita.cz
  • prostřednictvím portálu darujme.cz
    https://www.darujme.cz/projekt/1204328

V minulých letech proběhl v České republice výzkum, který ukázal, že zhruba osmdesát procent populace by rádo ve svém seniorském věku žilo doma a na konci svého života doma také zemřelo. Bohužel se rovněž ukázalo, že se toto přání splní pouze čtvrtině z nás. Bohužel se rovněž ukázalo, že se toto přání splní pouze čtvrtině populace. Naší snahou je proto pokusit se zajistit naplnění tohoto přání co nejvyššímu počtu našich klientů či potencionálních zájemců. Víme, že mnoho seniorů je v současné době takřka odříznutých od svých každodenních zvyklostí. Proto si přejeme, aby právě nyní žili tam, kde to mají nejradši a cítí se nejbezpečněji,“ uvedla Mgr. Radka Čaníková, koordinátorka kampaně „Mé přání je žít doma“. 

Kontakt: Mgr. Radka Čaníková, projektová manažerka, fundraiserka
tel.: 730 163 135, radka.canikova@zdar.charita.cz

Mé přání je žít doma

Mgr. Lenka  Šustrová

Mgr. Lenka Šustrová

pastorační asistentka
Tel.: 777 155 389 E-mail: 7.AuRWim%mEy.Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r