Pavla Polnická:  Velmi si cením těch, kteří chtějí svoje problémy řešit.
10. září 2020 Články

Pavla Polnická: Velmi si cením těch, kteří chtějí svoje problémy řešit.

Pavla Polická pracuje ve žďárské Charitě již od roku 2009, nejprve jako pracovnice centra pro rodiče s dětmi Kopretina, nyní na pozici vedoucí Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Pavla PolnickáPavlo, když řekne Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, málokdo si dokáže představit, co všechno toto zařízení žďárské Charity nabízí. Můžete nám objasnit nabídku vaší pomoci?
Posláním služby, ve které pracuji, je pomoc a podpora rodinám žijícím v okrese Žďár nad Sázavou, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé životní situaci, kterou nedokáží sami překonat. Podporujeme uživatele při samostatném řešení životních situací, pomocí nácviku zvyšujeme a posilujeme rodičovské role a kompetence, obnovujeme funkčnost a stabilitu rodiny. Služba je terénní, to znamená, že pracujeme v domácnostech našich uživatelů, doprovázíme je při vyřizování každodenních záležitostí, nabízíme pomoc při vyřizování na úřadech, řešíme s nimi problémy s prací, bydlením, vedením domácnosti, hospodařením s finančními prostředky. S rodinou pracujeme dlouhodobě a systematicky tak, aby přijala nastavená opatření a byla schopna fungovat samostatně, bez pomoci služby.

Kde všude působíte a komu svou péči poskytujete?
Sociálně aktivizační služby, neboli zkráceně SASKA působí v bývalém okrese Žďár nad Sázavou. Jak již jsem zmínila, jsme služba terénní, dojíždíme tedy do domácností uživatelů. Službu poskytujeme rodinám s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci a neumějí tuto situaci sami řešit nebo rodiny ohrožené rizikovým způsobem života. Nepříznivou sociální situací rozumíme stav, kdy se rodina ocitne například v dluhové pasti, neumí hospodařit s financemi, jsou ohroženy ztrátou bydlení, členové rodiny mají potíže najít si zaměstnání nebo si ho udržet. Jsme tu pro rodiče, kteří potřebují pomoc s nastavením režimu rodiny jako celku, podporujeme rodiče, kteří neumí zvládat každodenní situace, dále pak pomáháme rodinám žijícím rizikovým způsobem života.

Jak jste již zmínila, jednotlivé úkony poskytujete v domácnostech vašich klientů. Jak rodiny přijímají návštěvy cizího člověka ve svém vlastním prostoru?
Snažíme se, aby se nás rodiny nebály, mluvily s námi a sdělily nám všechny problémy, do kterých se dostaly. Jsou věci, které se dají vyřešit hned, a není potřeba jejich důsledek ještě prohlubovat. Každý v životě děláme chyby, nesoudíme, nehodnotíme, ale společně hledáme řešení a možnosti, jak se co nejdříve zpátky postavit na vlastní nohy. Velmi si ceníme těch, kteří se rozhodnou zavčas svoje problémy řešit, spojí se s námi a chtějí řešit.

Které roční období je pro vás to „nejakčnější“?
Každé roční období přináší své starosti, ale i radosti. Naše služba je poskytovaná celoročně, tedy i o prázdninách. Pro nás toto období znamená právě to „aktivnější období“, kdy se snažíme dětem zajistit vybavení do školy, oblečení na podzim a zimu, najít možnosti, jak financovat obědy ve školách, kroužky a jiné zájmové činnosti.

Zmínila jste školní vybavení. Ve spolupráci s Charitní záchrannou sítí byla během prázdnin vyhlášena tzv. Sbírka školních potřeb pro vaše klienty, která přinesla úžasné výsledky a aktivitu ze strany veřejnosti. Jak tato myšlenka uspořádat sbírku školního vybavení vznikla?
Tento problém řešíme v rodinách již mnoho let. Každý rodič ví, že na začátku školního roku je zatížen rodinný rozpočet výdaji spojenými se školou a tyto výdaje nejsou zrovna malé. V našich rodinách, kde s finančním rozpočtem bojujeme po celý rok, je to ještě mnohem náročnější. Nechceme, aby se děti z těchto rodin cítily špatně díky tomu, že nemají pomůcky, a chápeme, že učitelé základní potřeby pro svoji výuku prostě vyžadují. Napadla nás proto myšlenka požádat o pomoc veřejnost, a když rodiče pro svoje děti pomůcky nakupují, jejich peněženku koupě pár věcí navíc nezatíží, a věřte, že pro naše rodiny je to velký dar, který pomůže. A jak jste již zmínila, sbírka má po celém okrese opravdu velký úspěch, proto bych ráda všem dárcům ze srdce velmi poděkovala.

Děkuji za rozhovor.

Lenka Šustrová, 10. 9. 2020

Foto: Zbyněk Čech

 

Pavla  Polnická

Pavla Polnická

pracovnice pověřená vedením
Tel.: 731 646 777 E-mail: _8IvRWfg7gvm1Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r