Péče Osobní asistence je potřebná stále, nejen v době epidemie
26. listopadu 2020 Články

Péče Osobní asistence je potřebná stále, nejen v době epidemie

Osobní asistence je terénní službou Oblastní charity Žďár nad Sázavou, která je poskytována osobám se zdravotním postižením nebo dlouhodobým onemocněním, a to od 3 let bez dalšího omezení věku.
„Jednoduše řečeno naši uživatelé jsou vzhledem ke svému onemocnění nebo postižení nějakým způsobem nesoběstační a v těchto případech jim má pomoci naše služba. Hlavní náplní jsou většinou běžné věci, které uživatelé bohužel sami nezvládnou. Působíme v celém žďárském okrese,“ uvedla Mgr. Jaroslava Pavlíčková, vedoucí Osobní asistence.

Osobní asistenti pomáhají uživatelům s jejich základními potřebami. Nejčastější náplní asistence je pomoc s osobní hygienou, pomoc při podání stravy a aktivizační činnosti. Rozsah pomoci nebo podpory je u každého uživatele individuální. Pracovníci této služby se snaží o co největší zachování soběstačnosti a zapojení s ohledem na zdravotní stav.

„Naším hlavním cílem je, aby naši uživatelé mohli zůstat co nejdéle v domácím, tedy ve svém prostředí, a měli zajištěný důstojný způsob života. Za letošní rok máme asi nejvíce radost, že v době výjimečného stavu jsme naši péči omezili pouze minimálně a provoz fungoval jako vždy, a mohli jsme tak naše uživatele ušetřit výrazných změn,“ doplňuje Mgr. Vladimír Učeň, koordinátor žďárské pobočky.

A jak je to s úhradou této služby? Pro úhradu péče by měl sloužit příspěvek na péči. Ceník je dostupný na webových stránkách www.zdar.charita.cz. Ceny jsou rozděleny podle rozsahu a četnosti služby. Průměrná cena je prozatím 100 Kč za hodinu. V dohledné době však připravuje vedení organizace navýšení ceny. Služba je poskytována bez časového omezení, proto záleží na tom, co uživatel potřebuje a samozřejmě také na kapacitních možnostech Osobní asistence.

„Jedna z našich uživatelek nedávno oslavila devadesátku. Celý život pracovala a starala se o svoji rodinu, nyní potřebuje sama pomoc, protože chce zůstat tam, kde jí je dobře, tedy doma. Potřebuje však pomoc při základních potřebách, a ne vše je v silách rodiny. Asistentka dochází do domácnosti každý pracovní den ráno, kdy už jsou ostatní v práci a tráví s uživatelkou den, podle jejich potřeb ji dopomáhá při mytí, oblékání, připraví jí jídlo, povídá si s ní, dle možností si i zacvičí nebo jdou na procházku. Asistence končí opět před návratem rodiny ze zaměstnání. Uživatelka má zajištěnou péči a dohled v běžném pracovním čase, a tak může doma žít v důstojných podmínkách. Rodina ví, že je o paní dobře postaráno a mohou s ní příjemně trávit zbývající čas,“ popisuje jednu z nejobvyklejších situací v této terénní službě Jaroslava Pavlíčková.

Osobní asistenci jsou neustále v domácnostech klientů, proto je těžké zastihnout je v kanceláři. Praxe ukázala, že nejlepší je kontakt po telefonu nebo emailem, kdy se podle situace se domlouváme na dalším postupu. Často se jedná pouze o poradenství a dotazující se jsou pak nasměrováni do jiné služby.

Kontaktovat vedoucí Osobní asistenci je možné ve všedních dnech na tel. 733 755 870, nebo na emailu jaroslava.pavlickova@zdar.charita.cz

 

 

 

Mgr. Jaroslava Pavlíčková

vedoucí, sociální pracovnice
Tel.: 733 755 870 E-mail: 58Ey9-5nW5Ck.-~96hIkQOQrZ8EhT65j4mnhTj