Setkání pozůstalých letos na Fryšavě
14. října 2021 Články

Setkání pozůstalých letos na Fryšavě

Opustil Vás v letošním roce někdo blízký?
Zavzpomínejte na jeho život společně s námi a poděkujme za něj při mši svaté.

Úterý 19. října 2021 v 16.30 hod. Kostel sv. Matouše, Fryšava pod Žákovou horou

Po mši svaté bude následovat bude krátké setkání na fryšavské faře.
Svou účast, prosíme, potvrďte telefonicky na 605 860 760 nebo emailem na ivana.nejedla@zdar.charita.cz

Setkání pozůstalých