Tři krále možná v ulicích nepotkáte, přesto koledovat budou
23. listopadu 2020 Články

Tři krále možná v ulicích nepotkáte, přesto koledovat budou

Lednová Tříkrálová sbírka se blíží. Mnoho otázek o jejím lednovém průběhu zůstává stále nezodpovězených, jedna však je již v tuto chvíli jistá. Tříkrálová sbírka bude!
Už nyní se organizátoři největší sbírkové akce v České republice zabývají její formou a zvažují všechny možné alternativy královského koledování. Z důvodu epidemie COVID-19 se možnost tříkrálové koledy rozhodli protáhnout ještě o několik dní déle, a to od 1. do 24. ledna 2021.

„I my jsme se rozhodli přesunout některé aktivity do tzv. online světa. Vymýšlíme možnosti podpory, která je pro naše služby velmi potřebná, zvažujeme online podobu tradičního Tříkrálového koncertu. Nicméně se stále nevzdáváme a věříme, že koledování bude moci alespoň v omezené formě a za zvýšených hygienických opatření proběhnout. Velmi mě těší, že okresní asistenti chtějí sbírku vhodným způsobem podpořit, pokud to bude možné. Je totiž mnoho lidí, kteří se každoročně na koledníky těší, jsou pro ně požehnáním a radostí. Přesto jsme si vědomi mnoha rizik, které by mohly vzhledem k epidemii a vyhlášeným opatřením během kampaně nastat. Aktuálně máme připravené pro koledníky k distribuci roušky a dezinfekce, zároveň budeme vydávat i doporučení, jak se mohou obce do sbírky zapojit,“ vysvětluje Mgr. Michaela Kuchtová, koordinátorka Tříkrálové sbírky.

Tříkrálová sbírka je pro žďárskou Charitu velmi důležitým zdrojem financí. Důvodem je možnost využití výtěžku tam, kde lze jen obtížně zajistit jiný finanční zdroj.
„Pro nás je výtěžek Tříkrálové sbírky jedinečný jako významná podpora terénních služeb.  Právě v nich je nutným pracovním prostředkem našich zdravotních sester, pečovatelek, osobních asistentů, služební automobil. Díky Tříkrálové sbírce můžeme auta nakoupit, a tak vytvořit podmínky pro poskytování služeb potřebným v domácím prostředí po celém žďárském okrese. V letošním roce tříkrálové peníze pomohly také s řešením mimořádné situace v období nouzového stavu spojené s pandemií COVID-19,“ dodává Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Jaké projekty v letošním roce doposud podpořila Tříkrálová sbírka 2020?
- fond individuální pomoci, který slouží na nákup základních potravin a materiálních potřeb pro řešení nouzové situace osob i rodin
- nákup materiálu v období mimořádné události COVID – 19
- terénní služby, poskytující péči v domácím prostředí: Osobní asistenci, Domácí zdravotní a hospicovou péči, a to zakoupením služebních vozů, sloužících k dopravě pracovníků k uživatelům a pacientům, dovozu kompenzačních pomůcek
- profesionální tým pro mimořádné události
- dobrovolnické centrum Kambala a další …

„Tříkrálovým podporovatelům bych závěrem ráda vzkázala, aby sledovali naše webové stránky www.zdar.charita.cz a naše sociální sítě. Zde budeme průběžně zveřejňovat informace, které se týkají sbírky. Přála bych si, aby stejně jako kdysi přinesli Tři králové všem lidem dobré vůle radostnou zvěst o narození Spasitele Ježíše Krista, aby stejně i nás čekaly s příchodem nového roku příjemné zprávy,“ vzkazuje všem Michaela Kuchtová.

Kontakt na koordinátorku Tříkrálové sbírky Oblastní charity Žďár nad Sázavou
Mgr. Michaela Kuchtová
tel.: 777 755 444
e-mail: michaela.kuchtova@zdar.charita.cz  
Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Horní 22, 59101 Žďár nad Sázavou

www.zdar.charita.cz
fb: @ochzr

Foto: Zbyněk ČechZbyněk Čech (4)

Mgr. Lenka  Šustrová

Mgr. Lenka Šustrová

pastorační asistentka
Tel.: 777 155 389 E-mail: 7.AuRWim%mEy.Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r