Více než dárek pro Zdendu a Davida

...VÍCE NEŽ DÁREK PRO ZDENDU A DAVIDA

Slavíme narozeniny a už nám není nejmíň,
proto jsme se rozhodli podpořit domácí péči :-)
Oslava narozenin se koná
v pátek 3. 6. 2022 od 17.00 hod.

v areálu Střední zemědělské školy
v Bystřici nad Pernštejnem.


Nelamte si hlavu svými dary.
Podpořte místní domácí péči.

Těší se na Vás
David Večeřa, Zdeněk ČechPodpora: DOMA JE DOMA 

Díky službám Oblastní charity Žďár nad Sáz.
mohou lidé setrvat tam, kde to mají nejraději…
DOMA.

V loňském roce poskytla Charitní pečovatelská
služba péči 259 uživatelům, Osobní asistence 80 uživatelům, Domácí zdravotní péče potom
1 307 pacientům a paliativní tým pečoval
v rámci Domácí hospicové péče
o 160 pacientů v terminálním stadiu života.

Celkem bylo v rámci těchto čtyřech služeb
v roce 2021 poskytnuto více než 100 000 hodin
domácí péče
. 

 David a Zdenda

PLATBA NA ÚČET
OBLASTNÍ CHARITY ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

č. ú. 110889787/0300
VS 13

QR PLATBA

QR PLATBA Z+D

PROSTŘEDNICTVÍM PLATEBNÍ BRÁNY PAYS

100 KČ

200 KČ

500 KČ

1 000 Kč

Oblastní charita Žďár nad Sázavou 
???? 18 služeb ???? 200 zaměstnanců ???? 2 600 dobrovolníků
???? takřka 10 000 uživatelů ???? NESPOČET LIDSKÝCH OSUDŮ v rámci celého okresu Žďár nad Sázavou

Díky Vám všem, kteří jste podpořili domácí péči žďárské Charity ♥

Chcete také dostat k narozeninám více než dárek? Klikněte zde.