Pomáhejte s námi


I díky Vašemu příspěvku zajistíme pomoc sociálně slabým rodinám a jednotlivcům,
kteří se díky vyhlášenému nouzovému stavu ocitli v existenčních potížích.

Číslo účtu 110889787/0300, v. s. 895

Pomoci svým darem v hodnotě 200, 500 a 1000 Kč
můžete i prostřednictvím aplikace Darujme.cz

Další možnosti podpory

Děkujeme!

KONTAKT

Mgr. Radka Čaníková
fundraiserka, projektová manažerka

tel.: 730 163 135
e-mail: ~8quRW779bxy.Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r

Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Horní 22, 59101 Žďár nad Sázavou