Postní almužna 2020

Postní almužna jako dobrovolná duchovní formace

Princip je jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřeknete, můžete vložit do papírové pokladničky, tzv. postničky, kterou na konci postu přinesete do kostela nebo na nejbližší Charitu. Tyto prostředky poté církev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným.
Tak částka, kterou jste si během postní doby odepřeli, může pomoci jiným.

Akce, která letos probíhá v postním období od 26. února 2020 (Popeleční středa) do 2. neděle velikonoční, která bude 19. dubna 2020. Lidé si mohou na začátku postního období vyzvednout papírové krabičky (tzv. postničky) ve farnostech, které se letos zapojily, nebo v sídle Oblastní charity Žďár nad Sázavou. 

Chcete se zapojit do Postní almužny 2020?

Kontakt: Lenka Šustrová, koordinátorka propagace
mob.: 777 155 389, e-mail: lenka.sustrova@zdar.charita.cz

 

Soubor PDF