Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Kde nás najdete

Adresa

Horní 22, Žďár nad Sázavou 59101

Provozní doba

 

Pondělí - úterý 7.00 - 15.30 hod.
Středa 7.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 7.00 - 15.30 hod.
Pátek 7.00 - 14.00 hod.

Přímá práce - realizace programů

Pondělí - pátek 8.00 - 14.00 hod.

Po předchozí domluvě lze i v jinou dobu.

Oblast působnosti

okres Žďár nad Sázavou

Na koho se můžete obrátit

Bc. David Filip DiS.

vedoucí, lektor primární prevence
Tel.: 777 755 658 E-mail: Z8IsUW-a7bCjGKp-WkkmYZhaa8kmb

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Kontaktní údaje

Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Typ služby
Potravinová a materiální pomoc

Poskytovatel
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Kraj
Vysočina

Způsob poskytování
terénní

Korespondenční adresa
Horní 22, Žďár nad Sázavou 59101

Zásady

 • Návaznost a systematické plánování
 • Důraz na interakci a aktivní zapojení
 • Využívání modelu: znalosti – postoje – chování (KAB model)
 • Mlčenlivost
 • Zásada rovnosti, dostupnosti a respektu
 • Aktuálnost a flexibilita
 • Individuální a celostní přístup
 • Sdělování pravdivých informací

Cílové skupiny

děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Další informace

KONTAKT

Horní 22, 591 01  Žďár nad Sázavou                                         
mob.: 777 755 658
e-mail: _krFV.7_VX~JUZh4YanBZd54YsmMEYqS
web: www.prevence-ochzr.cz

Poslání

Centrum prevence realizuje programy primární prevence a adaptační kurzy, které pomáhají upevnit znalosti, dovednosti a postoje mladého dospívajícího člověka tak, aby se vyhnul rizikovému chování (zneužívání legálních a nelegálních návykových látek, agresivita, vandalismus apod.). Žáky a studenty podporuje v posílení zdravého sebevědomí, sebedůvěře, komunikačních dovednostech, toleranci a přijetí odpovědnosti za své chování.

Komu je služba poskytována?

Pro třídní kolektivy základních a středních škol, které se běžně setkávají s různými druhy rizikového chování.

Co Vám nabízíme?

 • Realizaci programů všeobecné primární prevence rizikového chování       
 • Pořádání adaptačních kurzů
 • Poradenskou činnost pro děti a mládež
 • Konzultace na školách

Co je cílem naší služby?

 • Podpora pozitivního třídního klimatu
 • Zvyšování sociálních schopností, znalostí a dovedností žáků či studentů ve vztahu ke zdravému způsobu života
 • Ovlivnění postojů žáků a studentů tak, aby došlo k minimalizaci násilného a nesociálního chování, závislostem, manipulaci a jinému rizikovému chování (šikanování, užívání legálních či nelegálních drog, sexuální promiskuita apod.)
 • Snížení rizikového chování ve společnosti
 • Efektivnější zvládání obtížných životních situací

Jaká je cena služby?

Aktuální cena programu je na webových stránkách prevence www.prevence-ochzr.cz

Kde působíme?

okres Žďár nad Sázavou

Jaké jsou zásady naší služby? 

 • Návaznost a systematické plánování
 • Důraz na interakci a aktivní zapojení
 • Využívání modelu: znalosti – postoje – chování (KAB model)
 • Mlčenlivost
 • Zásada rovnosti, dostupnosti a respektu
 • Aktuálnost a flexibilita
 • Individuální a celostní přístup
 • Sdělování pravdivých informací

Kdy Vám službu poskytneme?

Pondělí - úterý 7.00 - 15.30 hod.
Středa 7.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 7.00 - 15.30 hod.
Pátek 7.00 - 14.00 hod.

Přímá práce - realizace programů

Pondělí - pátek 8.00 - 14.00 hod.

Po předchozí domluvě lze i v jinou dobu.