Rosa - denní stacionář

Kde nás najdete

Adresa

Pod Horou 191, Bystřice nad Pernštejnem 59301

Provozní doba
Pondělí - pátek  7.00 - 16.00 hod.
Oblast působnosti

Bystřice nad Pernštejnem a okolí

Na koho se můžete obrátit

Bc. Petra Königová DiS.

Bc. Petra Königová DiS.

vedoucí, sociální pracovnice
E-mail: _.GBRWag9bty.Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r

Šárka Svobodová DiS.

zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Tel.: 737 448 220 E-mail: %8EuRWin-9Bn5f56LTMnRb2938Es-Z29g

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rosa - denní stacionář

Typ služby
Denní stacionáře

Poskytovatel
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Kraj
Jihomoravský kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Korespondenční adresa
Pod Horou 191, Bystřice nad Pernštejnem 59301

Vedoucí služby
Bc. Petra Königová DiS.

Registrační číslo služby
3193178

Poslání a cíle

Rosa - denní stacionář poskytuje služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Posláním denního stacionáře je podpora udržení a rozvoj dovedností osob s mentálním a kombinovaným postižením, vedoucí k co největší možné míře samostatnosti, začlenění se do běžné společnosti a spokojenosti uživatele

Zásady

 • Respekt
 • Odpovědnost
 • Samostatnost
 • Aktivita

Cílové skupiny

osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti

Fakultativní služby

doprava uživatelů do stacionáře a na akce mimo stacionář

Další informace

KONTAKT

Pod Horou 191, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
mob.: 733 592 268
e-mail: stacionar.bystrice@zdar.charita.cz  

Poslání 

Rosa - denní stacionář poskytuje služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Posláním denního stacionáře je podpora udržení a rozvoj dovedností osob s mentálním a kombinovaným postižením, vedoucí k co největší možné míře samostatnosti, začlenění se do běžné společnosti a spokojenosti uživatele.

Komu je služba poskytována?

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 6 do 60ti let.

Služba je poskytována lidem, kteří se v důsledku svého postižení ocitají v nepříznivé sociální situaci. Nepříznivou sociální situací je chápáno snížení nebo ztráta schopnosti žít běžným způsobem života - a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Péčí o vlastní osobu se rozumí především takové denní úkony, které se týkají zajištění či přijímání stravy, osobní hygieny, oblékání a pohybu. Soběstačností se rozumí úkony, které umožňují účastnit se sociálního života, tj. např. schopnost komunikovat, nakládat s penězi či předměty pro vlastí potřebu, obstarat si osobní záležitosti, žít společenský život, zvládat péči o domácnost - uvařit si, vyprat a uklidit, získávat pracovní uplatnění, aktivně trávit volný čas, dbát na svoji bezpečnost, hájit svá práva a zájmy.

Denní stacionář Rosa podporuje/ poskytuje pomoc uživatelům při řešení jejich nepříznivé sociální situace tak, aby řešení vedlo k sociálnímu začlenění a ochraně před sociálním vyloučením

Co Vám nabízíme?

 • Poskytujeme pomoc při podávání jídla, pití, osobní hygieně, oblékání, pohybu a při používání speciálních pomůcek.  
 • Zajišťujeme svačinu, oběd a pitný režim.
 • Podporujeme získávání komunikačních a sociálních dovedností.
 • Podporujeme upevňování pohybových dovedností.
 • Podporujeme získávání pracovních dovedností a návyků (činnosti v dílnách, nácvik domácích prací).
 • Učíme naše uživatele využívat běžné služby v okolí (obchody, pošta).
 • Navštěvujeme společenské akce, účastníme se sportovních aktivit, pořádáme výlety.
 • Poskytujeme informace o dalších službách a jiných formách pomoci (sociální dávky, pomůcky, vzdělávání, zaměstnávání).
 • Podáváme informace o právech osob s postižením a pomáháme při jejich uplatňování.
 • Fakultativní služba - doprava uživatelů do stacionáře a na akce mimo stacionář

Co je cílem naší služby?

 • zabezpečení základních životních potřeb
 • získání sebeobslužných návyků
 • setkávání se s lidmi
 • rozvoj komunikace
 • aktivní trávení volného časuabezpečení základních životních potřeb uživatel

Jaká je cena služby?

CENÍK DENNÍHO STACIONÁŘE ROSA

Kde působíme?

Bystřice nad Pernštejnem a okolí

Jaké jsou zásady naší služby? 

 •  Respekt
 • Odpovědnost
 • Samostatnost
 • Aktivita

Kdy Vám službu poskytneme?

Pondělí  - pátek  7.00 - 16.00 hod.