Domácí hospic Barborka

Kde nás najdete

Adresa

Horní 28, Žďár nad Sázavou 59101

Provozní doba

Kontakt pro veřejnost (Horní 28, Žďár nad Sázavou)
Pondělí-pátek 7.00-15.30 hod.

Vzhledem k terénní povaze služby je vhodná telefonická domluva předem.

Oblast působnosti

okres Žďár nad Sázavou

Na koho se můžete obrátit

Barbora Boháčová

Barbora Boháčová

vedoucí
Tel.: 731 636 957 E-mail: X8El5b54XhukT~l7VX~JUZh4YanBZd54Ys

Bc. Gabriela Zítková

sociální pracovnice
Tel.: 604 843 062 E-mail: 28oBZ3b7TsvD1~l7VX~JUZh4YanBZd54Ys

Milada Čaháková

zástupkyně vedoucí, všeobecná sestra
Tel.: 776 714 780 E-mail: 8bykUZ29Wanu5f56LTMnRb2938Es-Z29g

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Domácí hospic Barborka

Typ služby
Odlehčovací služby

Poskytovatel
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Kraj
Vysočina

Způsob poskytování
terénní

Korespondenční adresa
Horní 28, Žďár nad Sázavou 59101

Vedoucí služby
Barbora Boháčová

Registrační číslo služby
7981302

Poslání a cíle

Domácí hospicová péče je nepřetržitá multidisciplinární služba určená lidem v terminálním stadiu života, kteří se rozhodli zemřít doma. Podporu a pomoc nabízíme i pečujícíma pozůstalým.

Cílem Domácí hospicové péče je především udržení co nejvyšší kvality života a zachování důstojnosti člověka. Péče o umírající spočívá v tišení fyzických příznaků nemoci (léčba bolesti) a v řešení dalších - psychických, sociálních i duchovních obtíží a v pomoci jejich blízkým.

Služba je poskytována na území okresu Žďár nad Sázavou ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností: Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí.

Naším posláním je pomoci lidem, kteří bojují s těžkým nevyléčitelným onemocněním a umírajícím, prožít poslední období svého života v domácím prostředí a zároveň poskytnout podporu a pomoc blízkým pečujícím osobám a umožnit jim nezbytný odpočinek.

Zásady

 • Zachováváme důstojnost těžce nemocných a umírajících uživatelů a jejich blízkých
  pečujících.
 • Dodržujeme jejich práva.
 • Respektujeme jejich zvyklosti a rozhodnutí.
 • Zachováváme vzájemný respekt a úctu mezi uživateli a pracovníky.
 • Zachováváme rovnost přístupu mezi pracovníky a uživateli.
 • Dbáme na citlivý, vlídný a šetrný přístup pracovníků k těžce nemocnému a umírajícímu uživateli a jeho blízkému pečujícímu.
 • Dbáme na to, aby uživatelé mohli vyjádřit svá přání, očekávání a rozhodnutí, které respektujeme. Mohou tak uplatnit vlastní vůli při řešení své situace. S důsledky svých rozhodnutí jsou předem seznámeni.

Cílové skupiny

osoby (pre)terminálně nemocné

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Další informace

KONTAKT                                                                                Jak lépe zvládnout domácí péči?

Horní 28, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 731 636 957
e-mail: X8El5ba7VX~JUZh4YanBZd54Ys

Domácí hospic Barborka je nepřetržitá multidisciplinární služba určená lidem v terminálním stadiu života, kteří se rozhodli zemřít doma. Podporu a pomoc nabízíme i pečujícíma pozůstalým. Cílem Domácí hospicové péče je především udržení co nejvyšší kvality života a zachování důstojnosti člověka. Péče o umírající spočívá v tišení fyzických příznaků nemoci (léčba bolesti) a v řešení dalších - psychických, sociálních i duchovních obtíží a v pomoci jejich blízkým. Služba je poskytována na území okresu Žďár nad Sázavou ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností: Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí.

Poskytované služby

 • Zdravotní péče
  Nabízíme odbornou lékařskou péči.
  Nabízíme odbornou zdravotní péči, kterou vykonávají zdravotní sestry dle ordinace lékaře.
 • Odlehčovací služba
 • Doplňkové služby
  Doprovázení, péče o osoby blízké, péče o pozůstalé, pietní péče
  Duchovní a psychologickou péči
  Nabízíme možnost pohovořit si s psychologem.
  Zprostředkujeme návštěvu duchovních různých církví.
  Zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Poslání 

Naším posláním je pomoci lidem, kteří bojují s těžkým nevyléčitelným onemocněním a umírajícím, prožít poslední období svého života v domácím prostředí a zároveň poskytnout podporu a pomoc blízkým pečujícím osobám a umožnit jim nezbytný odpočinek.

Komu je služba poskytována?

Cílovou skupinou jsou těžce nemocní a umírající lidé všech věkových kategorií, u kterých byla ukončena léčba vedoucí k uzdravení, tzv. léčba kurativní, a není bezpodmínečně nutná hospitalizace. Pomoc a podporu poskytujeme i osobám blízkým.

Co Vám nabízíme?

 • Doprovodíme vás na vaší obtížné cestě.
 • Pomůžeme s péčí o těžce nemocného při osobní hygieně, při použití WC.
 • Pomůžeme při oblékání, svlékání, při přesunu nemocného na lůžko nebo vozík, při jeho samostatném pohybu v prostoru. Budeme nápomocni při jeho polohování na lůžku.
 • Pomůžeme podat jídlo a pití, podle potřeby jídlo připravit.
 • Nabízíme doprovod k lékaři, na úřady. Pomůžeme při vyřízení příspěvku na péči, úředních i jiných běžných záležitostí.
 • Pomůžeme při zajištění chodu domácnosti.
 • Zůstaneme s nemocným, pokud si pečující potřebuje zařídit osobní záležitosti nebo si odpočinout.

Co je cílem naší služby?

 • Umožnit těžce nemocným a umírajícím uživatelům služby důstojný život v domácím prostředí uprostřed jejich blízkých
 • Poskytnout podporu, pomoc a umožnit odpočinek blízkým pečujícím osobám
 • Doprovázet rodinu i po úmrtí uživatele

Jaká je cena služby?

Denní poplatek za koordinaci služby 100 Kč.
Výše úhrady odlehčovací služby činí 135 Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění uvedených úkonů. Pokud poskytnutí úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Kde působíme?

okres Žďár nad Sázavou

Jaké jsou zásady naší služby? 

 • Zachováváme důstojnost těžce nemocných a umírajících uživatelů a jejich blízkých pečujících.
 • Dodržujeme jejich práva.
 • Respektujeme jejich zvyklosti a rozhodnutí.
 • Zachováváme vzájemný respekt a úctu mezi uživateli a pracovníky.
 • Zachováváme rovnost přístupu mezi pracovníky a uživateli.
 • Dbáme na citlivý, vlídný a šetrný přístup pracovníků k těžce nemocnému a umírajícímu uživateli a jeho blízkému pečujícímu.
 • Dbáme na to, aby uživatelé mohli vyjádřit svá přání, očekávání a rozhodnutí, které respektujeme. Mohou tak uplatnit vlastní vůli při řešení své situace. S důsledky svých rozhodnutí jsou předem seznámeni.

Kdy Vám službu poskytneme?

Kontakt pro veřejnost (Horní 28, Žďár nad Sázavou)
Pondělí-pátek 7.00-15.30 hod.

Vzhledem k terénní povaze služby je vhodná telefonická domluva předem.