Nesa - denní stacionář

Kde nás najdete

Adresa

Čechova 1660/30, Velké Meziříčí 59401

Provozní doba
Pondělí  - pátek  6.30 - 16.00 hod.
Oblast působnosti

Velké Meziříčí a okolí

Na koho se můžete obrátit

Mgr. Ing. Alena Poulová

Mgr. Ing. Alena Poulová

vedoucí, sociální pracovnice
Tel.: 777 155 376 E-mail: WerxRWfgbeBFRYUSg_nBO1.7~bGkO1p

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Kontaktní údaje

Nesa - denní stacionář

Typ služby
Denní stacionáře

Poskytovatel
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Kraj
Vysočina

Způsob poskytování
ambulantní

Korespondenční adresa
Čechova 1660/30, Velké Meziříčí 59401

Vedoucí služby
Mgr. Ing. Alena Poulová

Registrační číslo služby
4409498

Poslání a cíle

V denním stacionáři Nesa, zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou, poskytujeme služby lidem s postižením z Velkého Meziříčí a okolí. Prostřednictvím našich služeb podporujeme rozvoj člověka s postižením, jeho začlenění do společnosti a také rodinu, ve které žije.

Zásady

 • zachováváme důstojnost uživatelů
 • respektujeme individuální potřeby uživatelů
 • respektujeme právo uživatelů na volbu
 • posilujeme sebevědomí uživatelů
 • hledáme a vytváříme příležitosti k seberealizaci uživatelů
 • zachováváme vzájemný respekt a úctu mezi uživateli a pracovníky zařízení
 • při poskytování služeb zachováváme diskrétnost
 • zvyšujeme odbornost a kvalitu našich služeb

Cílové skupiny

osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti

Fakultativní služby

doprava uživatelů do stacionáře a na akce mimo stacionář

Další informace

KONTAKT

Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
mob.: 777 155 376
e-mail: stacionar.velmez@zdar.charita.cz

Poslání 

V denním stacionáři Nesa, zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou, poskytujeme služby lidem s postižením z Velkého Meziříčí a okolí. Prostřednictvím našich služeb podporujeme rozvoj člověka s postižením, jeho začlenění do společnosti a také rodinu, ve které žije.

Komu je služba poskytována?

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 4 do 55ti let s výjimkou osob s přidruženým psychickým onemocněním v akutní fázi.
Služba je poskytována lidem, kteří se v důsledku svého postižení ocitají v nepříznivé sociální situaci, která se projevuje snížením schopnosti žít způsobem života běžným pro jejich vrstevníky. Jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc či podporu druhého
člověka v oblasti zabezpečení základních životních potřeb, sebeobslužných činností, komunikace, péče o svoji bezpečnost, trávení volného času, osobního a pracovního uplatnění v běžné společnosti.

Co Vám nabízíme?

 • Poskytujeme pomoc při podávání jídla, pití, osobní hygieně, oblékání, pohybu a při používání speciálních pomůcek.
 • Zajišťujeme svačinu, oběd a pitný režim.
 • Podporujeme získávání komunikačních a sociálních dovedností.
 • Podporujeme upevňování pohybových dovedností.
 • Podporujeme získávání pracovních dovedností a návyků (činnosti v dílnách, nácvik domácích prací).
 • Učíme naše uživatele využívat běžné služby v okolí (obchody, solná jeskyně).
 • Navštěvujeme společenské akce, účastníme se sportovních aktivit (squash, bowling), pořádáme výlety.
 • Poskytujeme informace o dalších službách a jiných formách pomoci (sociální dávky, pomůcky, vzdělávání, zaměstnávání).
 • Podáváme informace o právech osob s postižením a pomáháme při jejich uplatňování.
 • Fakultativní služba  - doprava uživatelů do stacionáře a na akce mimo stacionář

Co je cílem naší služby?

 • zabezpečení základních životních potřeb uživatel
 • získání sebeobslužných návyků
 • získání pracovních dovedností a návyků
 • rozvoj komunikačních dovedností
 • aktivní trávení volného času, strukturalizace dne
 • setkávání se s lidmi
 • využívání dalších běžných služeb

Jaká je cena služby?

SAZEBNÍK DENNÍHO STACIONÁŘE NESA

Kde působíme?

Velké Meziříčí a okolí

Jaké jsou zásady naší služby? 

 • zachováváme důstojnost uživatelů
 • respektujeme individuální potřeby uživatelů
 • respektujeme právo uživatelů na volbu
 • posilujeme sebevědomí uživatelů
 • hledáme a vytváříme příležitosti k seberealizaci uživatelů
 • zachováváme vzájemný respekt a úctu mezi uživateli a pracovníky zařízení
 • při poskytování služeb zachováváme diskrétnost
 • zvyšujeme odbornost a kvalitu našich služeb

Kdy Vám službu poskytneme?

Pondělí  - pátek  6.30 - 16.00 hod.