Osobní asistence

Kde nás najdete

Adresa

Čechova 1660/30, Velké Meziříčí 59401

Provozní doba

Kontaktní hodiny pro veřejnost (Velké Meziříčí)

Pondělí   8.00-10.00 hod.
Středa   13.00-15.00 hod.
- případně dle telefonické domluvy

Kontaktní doba pro veřejnost (Žďár nad Sázavou a Bystřice nad Pernštejnem)
na základě předchozí telefonické domluvy

Poskytování Osobní asistence je nepřetržité.

Oblast působnosti

okres Žďár nad Sázavou

Na koho se můžete obrátit

Mgr. Jaroslava Vacková

vedoucí, sociální pracovnice
Tel.: 733 755 870 E-mail: 58Ey9-5nW5IkT9enW7c-b25jT-uk87j7T-M

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Kontaktní údaje

Osobní asistence

Typ služby
Osobní asistence

Poskytovatel
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Kraj
Vysočina

Způsob poskytování
terénní

Korespondenční adresa
Čechova 1660/30, Velké Meziříčí 59401

Registrační číslo služby
8670041

Poslání a cíle

Osobní asistence Velké Meziříčí je terénní službou Oblastní charity Žďár nad Sázavou pro děti, dospělé a seniory s postižením nebo dlouhodobým onemocněním. Naším posláním je zajistit těmto lidem podporu při naplňování jejich potřeb v jejich přirozeném prostředí, aby mohli žít běžným způsobem života.

Zásady

 • dodržujeme individuální přístup
 • zachováváme práva a důstojnost uživatele
 • respektujeme rozhodnutí (volbu) uživatele
 • zvyšujeme a udržujeme kvalitu služeb
 • zaručujeme při poskytování služby bezpečí a diskrétnost v přirozeném prostředí uživatele

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Fakultativní služby

doprava

 

Další informace

KONTAKT

STŘEDISKO VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
mob.: 733 755 870
e-mail: oa.velmez@zdar.charita.cz

POBOČKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
e-mail: oa@zdar.charita.cz

POBOČKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Hornická 643, 593 01  Bystřice nad Pernštejnem
e-mail: oa.velmez@zdar.charita.cz

Poslání 

Osobní asistence Velké Meziříčí je terénní službou Oblastní charity Žďár nad Sázavou pro děti, dospělé a seniory s postižením nebo dlouhodobým onemocněním. Naším posláním je zajistit těmto lidem podporu při naplňování jejich potřeb v jejich přirozeném prostředí, aby mohli žít běžným způsobem života.

Komu je služba poskytována?

Služba je poskytována lidem se zdravotním postižením nebo dlouhodobým onemocněním, kteří potřebují podporu v běžném životě. Služba je poskytována dětem od 3 let, dospělým a seniorům.
Služba nemůže být poskytnuta:
- o osobám, které vzhledem ke zdravotnímu omezení vyžadují nepřetržitou zdravotnickou péči, popř. hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení,
- o osobám, které slovně nebo fyzicky napadají pracovníky Osobní asistence a jsou si své agresivity plně vědomi,
- o osobám s duševním onemocněním v akutním stádiu nemoci.

Co Vám nabízíme?

 • Dle vašich potřeb nabízíme péči v různých časových intervalech, i po celý den.
 • Pomůžeme s přípravou či podáním jídla a pití, při oblékání a svlékání, při přesunech na lůžko či vozík.
 • Asistujeme při osobní hygieně a při používání WC.
 • Můžeme zajistit úklid či nákup.
 • Pomůžeme s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (procházky, trénink paměti, cvičení).
 • Doprovázíme do školy, do zaměstnání, k lékaři apod.
 • Pomáháme s vyřizováním běžných záležitostí (např. poslání složenky, žádost o příspěvek na péči, kompenzační pomůcky hrazené ze zdravotního pojištění, vyřízení pochůzek atd.).
 • Fakultativní služba – doprava

Co je cílem naší služby?

 • Uživatel služby Osobní asistence má možnost zůstat žít v domácím prostředí a důstojných podmínkách.
 • Uživateli služby Osobní asistence je jejím prostřednictvím nabízen a umožněn kontakt se společenským prostředím.
 • Prostřednictvím využití služby je pracováno na vytvoření vztahu mezi uživatelem a asistentem (službou). Cílem je vztah profesionální a zároveň chápající.
 • Uživatel je podporován k rozvoji soběstačnosti a samostatnosti a je posilována jeho aktivita.

Jaká je cena služby?

CENÍK OSOBNÍ ASISTENCE

Kde působíme?

okres Žďár nad Sázavou

Jaké jsou zásady naší služby? 

 • Vycházíme z křesťanských zásad a etických norem. 
 • Respektujeme důstojnost a jedinečnost každého člověka.
 • Jednáme s uživatelem a zájemcem o službu jako s partnerem.
 • Dodržujeme rovnoprávný přístup.
 • Ke každému uživateli přistupujeme individuálně.
 • Podporujeme soběstačnost a nezávislost.
 • Dodržujeme mlčenlivost.

Kdy Vám službu poskytneme?

Kontaktní hodiny pro veřejnost (Velké Meziříčí)

Pondělí   8.00-10.00 hod.
Středa   13.00-15.00 hod.
- případně dle telefonické domluvy

Kontaktní doba pro veřejnost (Žďár nad Sázavou a Bystřice nad Pernštejnem)
na základě předchozí telefonické domluvy

Poskytování Osobní asistence je nepřetržité.