Centrum Kopretina

Kde nás najdete

Adresa

Radešínská Svratka 11, Radešínská Svratka 59233

Provozní doba

R

Radešínská Svratka

Pondělí   9.30 - 11.00 hod.
Čtvrtek   8.00 - 12.00 hod.
12.30 - 16.00 hod.
17.30 - 18.30 hod.

Bystřice nad Pernštejnem

Pondělí   8.00 - 12.00 hod.
Úterý   8.00 - 12.00 hod.
Středa   8.00 - 12.00 hod.

Radostín nad Oslavou

Pátek  8.30 - 12.30 hod.; 13.00 - 16.00 hod.

Velké Meziříčí

Pondělí 8.00 - 12.00 hod., 12.30 - 17.00 hod.
Úterý 8.00 - 12.00 hod., 12.30 - 14.30 hod.
Středa 8.00 - 12.00 hod., 12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 8.00 - 12.00 hod., 12.30 - 14.30 hod.
Pátek 8.00 - 11.30 hod.

 

Provozní doba se přizpůsobuje aktuální nabídce prorodinných služeb, zejména víkendovým akcím a programům.

Oblast působnosti

okres Žďár nad Sázavou (pobočky Radešínská Svratka, Bystřice nad Pernštejnem, Radostín nad Oslavou, Velké Meziříčí)

Na koho se můžete obrátit

Lucie Březková

koordinátorka pobočky Velké Meziříčí a Radostín nad Oslavou, instruktorka
Tel.: 730 193 505 E-mail: 6hCBVd~fW5Io2_9rVX~JUZh4YanBZd54Ys

Lenka Vencálková

pracovnice pověřená vedením, koordinátorka pobočky Radešínská SVratka a Bystřice nad Pernštejnem
Tel.: 739 389 209 E-mail: 6hCBVd~fWUkBR2in~8GuRYUSg_nBO1.7~bGkO1p

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Centrum Kopretina

Typ služby
Mateřské centrum

Poskytovatel
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Kraj
Vysočina

Způsob poskytování
ambulantní

Korespondenční adresa
Radešínská Svratka 11, Radešínská Svratka 59233

Zásady

 • Zachováváme důstojnost klientů.
 • Dodržujeme práva klientů.
 • Podporujeme seberealizaci klienta, rozvoj jeho schopností a dovedností.
 • Zachováváme vzájemný respekt a úctu mezi klienty a pracovníky zařízení.

Cílové skupiny

rodiny s dítětem / dětmi, rodiče na rodičovské dovolené

Činnosti

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, volnočasové aktivity, zajištění kulturního programu, podpora fungování rodiny, sociální kontakt

Další informace

KONTAKT

STŘEDISKO RADEŠÍNSKÁ SVRATKA
Radešínská Svratka 11, 592 33 Radešínská Svratka
mob.: 739 389 209, e-mail: kopretina.radsvratka@zdar.charita.cz

POBOČKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Hornická 643, 593 01  Bystřice nad Pernštejnem
mob.: 731 130 776, e-mail: kopretina.bystrice@zdar.charita.cz

POBOČKA RADOSTÍN NAD OSLAVOU
594 44  Radostín nad Oslavou 86
mob.: 730 193 505, 778 027 388, e-mail: kopretina.radostin@zdar.charita.cz

POBOČKA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Ostrůvek 2, 594 01  Velké Meziříčí
mob.: 777 183 388, e-mail: kopretina.velmez@zdar.charita.cz

Poslání

Centrum Kopretina je zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Naším posláním je podpora rodiny, zvyšování rodičovských kompetencí a zodpovědnosti. Pomocí našich programů působíme preventivně proti negativním jevům v rodině, podporujeme mezigenerační komunikaci, vztahy a soudržnost rodiny.

Komu je služba poskytována?

Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi, matky/otcové na mateřské/rodičovské dovolené, prarodiče, těhotné ženy a jejich partneři, širší rodina, rodiny v krizi.

Co Vám nabízíme?

 • Poradenství v prorodinné oblasti a zprostředkování dalších služeb (psycholog, speciální pedagog, pediatr, právník aj.)
 • Vzdělávání vedoucí ke zvyšování rodičovských kompetencí a zodpovědnosti
 • Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi, které podporují mezigenerační vztahy
 • Společenské, vzdělávací a víkendové akce pro rodiny s dětmi
 • Doprovodný program – zajištění péče o děti v průběhu aktivit centra

Co je cílem naší služby?

 • Podporujeme fungující rodiny a prorodinné služby v regionu Žďárska, Novoměstska, Velkomeziříčska a Bystřicka.
 • Podporujeme začlenění rodičů na mateřské či rodičovské dovolené do společnosti.
 • Snažíme se o zlepšení komunikačních dovedností našich klientů.
 • Posilujeme a podporujeme rodiny a jejich členy v prohloubení rodinných vztahů.
 • Podporujeme vzájemné setkávání a výměnu zkušeností.
 • Podporujeme rozvoj schopností a dovedností klientů.
 • Přispíváme ke zvyšování rodičovských kompetencí.
 • Umožňujeme vlastní seberealizaci a napomáháme při zvyšování sebedůvěry.

Jaká je cena služby?

Dle aktuální nabídky aktivit: 

 • Besedy v rámci prorodinných aktivit 50 Kč
 • Klub rodičů 40 Kč
 • Tréninkové a tvůrčí aktivity 40 Kč + dle množství spotřebovaných surovin
 • Tréninkové a pohybové aktivity 50 Kč
 • Dramaťáček 40 Kč
 • Laktační poradenství 40 Kč

Kurzy, semináře a aktivity dlouhodobějšího rázu - cena dle finanční a hodinové náročnosti.

Cena je oznámena při propagaci (před přihlášením do aktivity).

Kde působíme?

okres Žďár nad Sázavou (pobočky Bystřice nad Pernštejnem, Radešínská Svratka, Radostín nad Oslavou, Velké Meziříčí)

Jaké jsou zásady naší služby? 

 • Návaznost a systematické plánování
 • Důraz na interakci a aktivní zapojení
 • Využívání modelu: znalosti – postoje – chování (KAB model)
 • Mlčenlivost
 • Zásada rovnosti, dostupnosti a respektu
 • Aktuálnost a flexibilita
 • Individuální a celostní přístup
 • Sdělování pravdivých informací

Kdy Vám službu poskytneme?

Radešínská Svratka

Pondělí 8.00 - 12.00 hod.
Čtvrtek 8.00 - 12.00 hod.
13.30 - 15.30 hod.

Bystřice nad Pernštejnem

Pondělí 8.00 - 12.00 hod.
Úterý 8.00 - 12.00 hod.
14.00 - 17.00 hod.
Středa 8.00 - 12.00 hod.
Čtvrtek 8.00 - 12.00 hod.
14.00 - 17.00 hod.
Pátek 8.00 - 12.00 hod.

Radostín nad Oslavou

Pondělí 8.00 - 12.30 hod.
13.30 - 18.00 hod.
Středa 8.00 - 12.30 hod.
13.30 - 18.00 hod.

Velké Meziříčí

Pondělí 8.00 -13.00 hod.
14.00 - 17.00 hod.
Úterý 8.00 -13.00 hod.
Středa 8.00 -13.00 hod.
14.00 - 15.30 hod.
Čtvrtek 8.00 -13.00 hod.
14.00-17.00 hod.

 

Provozní doba se přizpůsobuje aktuální nabídce prorodinných služeb, zejména víkendovým akcím a programům.