Tříkrálová sbírka se dožívá svých dvacetin

Tříkrálová sbírka se dožívá svých dvacetin

Prvního ledna slaví nejznámější sbírková kampaň své dvacáté jubileum. V tento den vyjdou do ulic České republiky tříkrálové skupinky a svým zpěvem předají všem zprávu o narození Ježíše Krista a společně s veřejností přispějí k podpoře charitních projektů, které pomáhají potřebným. Skupinky koledníků bude možné potkat od prvního do čtrnáctého ledna.

Tříkrálová sbírka má stále větší ohlas v řadách veřejnosti. Jak mezi dárci tak i mezi těmi, kteří se do ní zapojují. „V okrese Žďár nad Sázavou, kde naše Charita poskytuje 17 služeb, je aktuálně zapojeno zhruba 2 200 koledníků. Ty všechny koordinuje asi 75 asistentů, bez kterých by uspořádat tuto sbírkovou kampaň bylo nereálné,“ sdělila Mgr. Michaela Kuchtová, koordinátorka Tříkrálové sbírky pro rok 2020.

O smysluplném využití sbírky svědčí i po léta vzrůstající výtěžek. V loňském roce ukrývalo 533 kasiček úctyhodných 3 576 429 Kč.

Jak tyto finance pomohly?
Protože většinovou část služeb žďárské Charity tvoří zejména terénní služby poskytované přímo v domácnostech klientů, pomohly získané finance především zajistit efektivnější dostupnost poskytované péče v podobě nákupu automobilů pro všeobecné sestry a pečovatelky. Žádanou službou je Domácí hospicová péče, kde část výtěžku podpořila i provozní náklady služby a také vybavení paliativní ambulance. Imobilním uživatelům z denního stacionáře Nesa ulehčuje život závěsný systém pro jejich přesun. Část výtěžku putovala i na podporu svozu do obou stacionářů pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, kdy platby od rodin nestačí na celkový provoz této péče. Díky Tříkrálové sbírce 2019 se mohli vydat na rekondiční pobytovou akci i uživatelé Klubu v 9, který pečuje o lidi s duševním postižením. „Podpořeno bylo i fungování dobrovolnického centra Kambala. Dobrovolníci jsou totiž velmi důležitou částí našich služeb.  V neposlední řadě pomohl výtěžek také lidem, kteří se ocitli v nouzové situaci a potřebují alespoň naplnit své základní materiální potřeby,“ upřesňuje Michaela Kuchtová.

„Finanční prostředky z Tříkrálové sbírky jsou pro nás velmi důležité. Ne vše v našich službách je možné financovat z dotací a grantů, nebo jsou tyto nedostatečné. Proto získané finance používáme tam, kde už nemáme jiný zdroj. Mnohdy tříkrálové peníze zachránily i chod potřebné služby,“ sděluje Ing. Jana Zelená, ředitelka žďárské Charity.

780X490_napis_dort

Mgr. Lenka  Šustrová

Mgr. Lenka Šustrová

pastorační asistentka
Tel.: 777 155 389 E-mail: 7.AuRWim%mEy.Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r