Charita navrací smysl volnému času
22. července 2021 Články

Charita navrací smysl volnému času

V prázdninovém čase přichází žďárská Charita s novou kampaní, tentokrát zaměřenou na volný čas dětí, mladistvých a rodin. Jejím cílem je především poukázat na různé možnosti trávení volného času a motivovat k nim

„Zkušenosti našich pracovníků z pěti center pro rodiče s dětmi Kopretina, tří nízkoprahových center pro děti a mládež, Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a Centra prevence, které působí na základních školách, ukazují, že doba spojená s pandemií COVID-19 proměnila rodinné soužití a zvyklosti většiny našich klientů,“ vysvětluje Mgr. Radka Čaníková, koordinátorka prázdninové kampaně s názvem „Vraťme smysl volnému času“.

Z toho důvodu se pracovníci žďárské Charity rozhodli během následujících týdnů ukázat, jak lze volný čas naplnit smysluplnými, inspirativními a odpočinkovými aktivitami a pomocí nich tak posílit nejen vztahy v rodině, ale i mezi vrstevníky.

„Volný čas si představuji jako paletu různých možností. Pokud jsou všechny v rozumné rovnováze, není žádná z nich špatně. Je ale důležité dbát na vyváženost toho, co děláme,“ doplňuje kolegyni vedoucí Centra prevence, Bc. David Filip.

Součástí kampaně je i představení jednotlivých služeb a jejich nabídky. Ty často využívají volnočasové aktivity jako nástroj k působení na cílové skupiny, ať už se jedná o rodiče s dětmi nebo skupinu dospívajících, kteří navštěvují nízkoprahová zařízení. V mnoha případech pak pracovníci dokážou efektivním a nenásilným způsobem pracovat s problémy a obtížnými situacemi klientů.

„I nadále chceme rozvíjet široké spektrum aktivit našich služeb a společně s jejich pracovníky se snažit vrátit smysl volnému času dětí, mládeži, ale i celým rodinám napříč okresem Žďár nad Sázavou. Z toho důvodu jsme se rozhodli v rámci této kampaně požádat veřejnost rovněž o finanční podporu, abychom tak mohli tyto preventivní a osvětové aktivity poskytovat i v dalších letech,“ dodává závěrem Radka Čaníková.

Jak mohou dárci podpořit služby Charity, které pracují s rodinami, dětmi a mládeži?

 V roce 2020 jsme

  • přišli do kontaktu s 388 dětmi a mladistvými v rámci nízkoprahových zařízení pro děti a mládež;
  • poskytovali pomoc a podporu 53 sociálně slabým rodinám s dětmi;
  • uskutečnili programy primární prevence pro 3 344 žáků;
  • připravili programy v centrech pro rodiče s dětmi pro 8 207 účastníků.

Kontakt: Mgr. Radka Čaníková, projektová manažerka, fundraiserka
tel.: 730 163 135, radka.canikova@zdar.charita.cz

Kampaň 3 Vraťme smysl volnému času WEB