Kontakty

Celá ČR Diecéze Tato organizace
Řazení: Organizační / Abecední

Jana Kudláčková, DiS.

zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 734 694 346     58AkO9k-78pu5f56LTMnRb2938Es-Z29g

Lucie Matonohová

koordinátorka pobočky Bystřice nad Pernštejnem, instruktorka
Tel: 731 130 776     6hCBVd~fW5oI9dhaY.m%Cj87~5prRb~lW5pJ

Petra Matyášová

zástupkyně vedoucí, koordinátorka pobočky Velké Meziříčí, instruktorka
Tel: 777 183 388     6hCBVd~fW5Io2_9rVX~JUZh4YanBZd54Ys

Veronika Melicharová, DiS.

zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 731 626 116     c.Ey47a7TfrvZ1.7~hIkQOQrZ8EhT65j4mnhTj

Petra Nečesánková

zástupkyně vedoucí, pracovnice v sociálních službách

Blanka Peterková

pracovnice v sociálních službách - osobní asistentka
Tel: 737 110 696    

Petra Petrová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 731 646 773     _.GBRWf_akBFRYUSg_nBO1.7~bGkO1p

Bc. Iva Pličžková

sociální pracovnice
Tel: 777 756 409    

Pavla Polnická

pracovnice pověřená vedením
Tel: 731 646 777     _8IvRWfg7gvm1Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r

Lenka Pospíchalová

pracovnice v sociálních službách - pečovatelka, koordinátorka pobočky ZR
Tel: 776 714 677     YaCCQOQrZ8EhT65j4mnhTj

Mgr. Ing. Alena Poulová

zástupkyně ředitelky pro personální oblast, vedoucí úseku pro osoby s postižením a duševním onemoc.
Tel: 777 155 376     WerxRWfgbeBFRYUSg_nBO1.7~bGkO1p

Bc. Věra Procházková

sociální pracovnice, koordinátorka projektu
Tel: 730 163 136     c.EkO%hgYanJ1~l7VX~JUZh4YanBZd54Ys

Bc. Ivana Ptáčková

vedoucí - sociální pracovnice
Tel: 777 756 410     4onxRWflW-xy.Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r

Hana Stejskalová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 733 741 566     35FDV8icWeBFRYUSg_nBO1.7~bGkO1p

Bc. Milena Stejskalová

pracovnice v sociálních službách – osobní asistentka
Tel: 734 694 347