Kontakty

Celá ČR Diecéze Tato organizace
Řazení: Organizační / Abecední

Bc. Věra Procházková

sociální pracovnice, koordinátorka projektu
Tel: 730 163 136     c.EkO%hgYanJ1~l7VX~JUZh4YanBZd54Ys

Bc. Ivana Ptáčková

vedoucí - sociální pracovnice
Tel: 777 756 410     4onxRWflW-xy.Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r

Bc. Milena Stejskalová

pracovnice v sociálních službách – osobní asistentka
Tel: 734 694 347     8byo4Z2ka.wC1Zbgc8m%Cj87~5prRb~lW5pJ

Šárka Svobodová, DiS.

zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 737 448 220     %8EuRWin-9Bn5f56LTMnRb2938Es-Z29g

Marie Šajdíková

pracovnice v sociálních službách - pečovatelka
Tel: 733 741 735     YaCCQOQrZ8EhT65j4mnhTj

Jitka Šťastná

odpovědná pracovnice - půjčovna kompenzačních pomůcek
Tel: 566 552 437, 736 607 510     YaCCO0okakvmVYUSg_nBO1.7~bGkO1p

Božena Tomšovská

pracovnice v sociálních službách - pečovatelka
Tel: 737 542 131     YaCCQOQrZ8EhT65j4mnhTj

Mgr. Vladimír Učeň

sociální pracovník- koordinátor pobočky Žďár nad Sázavou
Tel: 777 755 659     cennZ_~jTnpo4YUSg_nBO1.7~bGkO1p

Mgr. Dagmar Zadinová

zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 605 597 231     Z8twRb2rW_vx5f56LTMnRb2938Es-Z29g

Ing. Jana Zelená

ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou
Tel: 566 631 642, 777 755 656     58AkOj9d0gnjGKp-WkkmYZhaa8kmb