Kontakty

Celá ČR Diecéze Tato organizace
Řazení: Organizační / Abecední

Bc. Marcela Jůdová

zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 739 389 272     88EmV-545nqy.Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r

Mgr. Jana Kincová Křížková

zástupkyně pro oblast odbornosti služeb, vedoucí úseku služeb pro seniory
Tel: 777 755 469     58AkO9~fYhIkQOQrZ8EhT65j4mnhTj

Irena Kincová

zástupkyně koordinátorky pro Žďár nad Sázavou, pečovatelka
Tel: 739 661 534     4krxRWaa9-BFRYUSg_nBO1.7~bGkO1p

Michaela Knížková

koordinátorka veřejných akcí
Tel: 777 755 444     8bprR3b7TdAsb9enW7c-b25jT-uk87j7T-M

Renata Konečná

asistentka ředitelky, personalistka
Tel: 566 626 040, 739 344 056     ~.Ak-Z2c-grm4Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r

Bc. Barbora Kotíková

vedoucí, pracovnice v sociálních službách
Tel: 777 755 436     X8El5b546hGs1~l7VX~JUZh4YanBZd54Ys

Jana Kudláčková, DiS.

zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 734 694 346     58AkO9k-78pu5f56LTMnRb2938Es-Z29g

Jiří Marek

koordinátor propagace
Tel: 732 292 936     5bEsO_5j0dm%Cj87~5prRb~lW5pJ

Veronika Melicharová, DiS.

zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 731 626 117     c.Ey47a7TfrvZ1.7~hIkQOQrZ8EhT65j4mnhTj

Blanka Peterková

pracovnice v sociálních službách - osobní asistentka
Tel: 737 110 696     Xenx1Z2h0mrB1~l7VX~JUZh4YanBZd54Ys

Mgr. Michaela Pokorná

lektorka primární prevence
Tel: 731 405 530     _krFV.7_VX~JUZh4YanBZd54Ys

Pavla Polnická

pracovnice v sociálních službách
Tel: 731 646 777     _8IvRWfg7gvm1Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r

Lenka Pospíchalová

pracovnice v sociálních službách - pečovatelka, koordinátorka pobočky ZR
Tel: 776 714 677     YaCCQOQrZ8EhT65j4mnhTj

Mgr. Eva Pospíšilová

Pracovnice Charitní záchranné sítě
Tel: 733 160 892     0onh6~ih4lvv5f56LTMnRb2938Es-Z29g

Mgr. Ing. Alena Poulová

zástupkyně ředitelky pro personální oblast, vedoucí denního stacionáře Nesa
Tel: 777 155 376     WerxRWfgbeBFRYUSg_nBO1.7~bGkO1p