Charita oslaví svátek svatého Vincence z Pauly. Připojte se k oslavě i vy
17. září 2022 Články

Charita oslaví svátek svatého Vincence z Pauly. Připojte se k oslavě i vy

Žďár nad Sázavou – Oblastní charita Žďár nad Sázavou otevře své dveře veřejnosti. Stane se tak u příležitosti svátku svatého Vincence z Pauly, patrona charitní práce. V úterý 27. září bude možné navštívit vybraná zařízení žďárské Charity, prohlédnout si prostory a zázemí, kde působí, a nahlédnout do každodenního provozu, umožňuje-li to charakter služby. Žďárská Charita se má při Dni Charity čím pochlubit. V okrese Žďár nad Sázavou nabízí osmnáct služeb, ve kterých provází potřebné a nemocné na cestě životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří.

Ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou Jana Zelená považuje Den Charity za příležitost veřejnost více seznámit s charitními službami. A to přímo prostřednictvím osobního kontaktu, který byl v posledních letech omezený kvůli pandemii nemoci covid-19. „S radostí přivítáme každého příchozího. Veřejnosti představíme široký záběr našich činností a pomoci pro různé typy lidí v nouzi,“ řekla Jana Zelená. Otevřené dveře charitních zařízení jsou i příležitostí pro uchazeče o práci. Ti se mohou u vedoucích služeb blíže seznámit s podstatou poskytovaných služeb.

Čtěte také: Hana Rosecká: Dobrovolník má srdce na pravém místě

Zářijový Den Charity je každoročně oslavou svátku svatého Vincence z Pauly. Letos Charita České republiky, které je Oblastní charita Žďár nad Sázavou součástí, navíc slaví narozeniny. V zemi už pomáhá neuvěřitelných sto let.

Žďárskou charitu oslava kulatého výročí čeká v příštím roce, kdy uplyne třicet let od jejího vzniku. „Kráčíme k významnému milníku. Proto chci vyjádřit velký vděk všem, kteří přispívají různým způsobem k rozvoji našeho charitního díla. Ať už se jedná o naše pracovníky, naše donátory či podporovatele,“ řekla Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Oblastní charita Žďár nad Sázavou vychází z křesťanských hodnot a usiluje o zachování důstojnosti člověka. Foto: Zbyněk Čech

Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Posláním Charity je poskytovat sociální, zdravotní a humanitární služby lidem v nepříznivé životní situaci prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků a dobrovolníků. Dále poskytovat služby podporující fungování rodiny a služby prevence rizikového chování. Charita vychází z křesťanských hodnot. Ve žďárském okrese v roce 2021 pomohla bezmála devíti tisícům lidí.

Den Charity v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou, úterý 27. září 2022

Nesa, denní stacionář
Den otevřených dveří od 10 do 17 hodin
Čechova 1660/30, Velké Meziříčí
Při Dni Charity v úterý 27. září přivítají dopoledne v denním stacionáři Nesa ve Velkém Meziříčí na šedesát studentů velkomeziříčského gymnázia. Bude tam pro ně připraven program s cílem seznámit studenty se životem lidí s postižením a dozví se, jak těmto lidem ve stacionáři pomáhají. Zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou si poté od 10 do 17 hodin prohlédne veřejnost. „Tento den výjimečně neposkytneme službu našim uživatelům jako v jiné dny, ale budeme připraveni přivítat a provést stacionářem veřejnost, včetně případných zájemců o naši službu,“ uvedla vedoucí denního stacionáře Nesa Alena Poulová. Součástí dne otevřených dveří v Nese bude představení služeb Osobní asistence.

Domácí hospic Barborka
Den otevřených dveří od 15 do 17 hodin (prohlídka zázemí domácího hospice, měření krevního tlaku a saturace kyslíku v krvi)
Horní 28, Žďár nad Sázavou

Domácí zdravotní péče
Den otevřených dveří od 8 do 12 hodin (měření krevního tlaku a saturace kyslíku v krvi)
Studentská 4, Poliklinika Žďár nad Sázavou

Včela, volnočasový klub pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Den otevřených dveří od 8:30 do 15 hodin, (13:30 vystoupení harmonikářů)
Hornická 643, Bystřice nad Pernštejnem

Charitní záchranná síť
Prezentace služby od 10 do 14 hodin
Zasedací místnost Oblastní charity Žďár nad Sázavou, Horní 22, Žďár nad Sázavou

Rosa, denní stacionář
Den otevřených dveří od 10 do 16 hodin
Pod Horou 191, Bystřice nad Pernštejnem

Nadosah, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Den otevřených dveří od 9 do 15:30 hodin
Masarykovo náměstí 299, Bystřice nad Pernštejnem

Vincenc z Pauly

Vincenc z Pauly (1576–1660)

Zasvětil jako kněz svůj život práci pro chudé. Za válek v letech 1648 až 1653 řídil z Paříže prostřednictvím misionářů dodávky potravin a oděvů pro válkou zbídačené kraje. Peníze sháněl u královského dvora a šlechty, kterou informoval o zoufalé situaci v regionech na základě zpráv od svých misionářů. A nezapomínal při tom ani na duchovní pomoc zbídačenému venkovu. Vincenc založil řadu charitativní organizací, zejména Kongregaci dcer křesťanské lásky (s Louisou de Marillac, která byla později svatořečena) a Kongregaci kněží misionářů (lazaristé). V roce 1737 ho papež Kliment XII. prohlásil za svatého.

Jiří Marek

koordinátor propagace
Tel.: 732 292 936 E-mail: 5bEsO_5j0dm%Cj87~5prRb~lW5pJ