Prázdniny v Rose jsou fajn
23. srpna 2022 Články

Prázdniny v Rose jsou fajn

Bystřice nad Pernštejnem - Uživatelé denního stacionáře Rosa v Bystřici nad Pernštejnem, který spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, užívají léto velmi aktivně. Příchod prvních letních dnů oslavili v Záchranné stanici Pavlov, kam se již tradičně vydali na čtyřdenní pobyt. Ve stanici měli výborné zázemí, možnost odborného výkladu o zachráněných zvířatech a bezprostřední kontakt s přírodou.

Prázdninový provoz v Rose nepřinesl zahálení, naopak. „Docházka uživatelů se oproti školnímu roku nesnížila, někteří ji ještě navýšili. Maximální okamžitá kapacita je osmnáct klientů, což některé dny bylo naplněno,“ nastiňuje Petra Königová, vedoucí stacionáře.

I přes čerpání dovolených pracovníků, kteří se postupně ve volnu střídali, měli uživatelé Rosy možnost díky skvělé spolupráci bezplatně navštívit bystřické Ekocentrum Eden, kde strávili krásné dopoledne plné nových poznání. Další vítanou aktivitou v letním parnu byla návštěva místního bazénu Areálu sportu. „Bylo úžasné, že vodní radovánky mohli díky vstřícnému vedení bazénu zkusit i uživatelé s těžkým postižením, kteří v bazénu nikdy nebyli nebo byli před mnoha lety. Byl to dojemný okamžik a všichni si to moc užili,“ doplňuje pracovnice Kateřina, která výlet do bazénu několikrát organizovala.

Rosa - denní stacionář v Bystřici nad Pernštejnem

Přes volnější odpočinkové letní aktivity se v Rose pravidelně pracovalo na výrobcích v šicí, dřevařské a keramické dílně. Ranním rituálem se stalo již tradiční cvičení v tělocvičně stacionáře. O pohyb se také postaral bystřický sportovní klub v Bratrušíně, který uživatelům umožnil neomezený přístup na jejich sportoviště, kde je možnost zahrát si fotbálek, tenis, pingpong nebo jen posedět po příjemné procházce ze stacionáře do Bratrušína.

Velmi pěkný program pro Rosu připravily mladé žačky základní školy, které pečlivě vytvořily stanoviště, soutěže, pohádkovou stezku s hledáním pokladu v krásných lesích obce Lísek. Společně se seniory z klubu Včela uživatelé Rosy navštívili Výstavu lesních víl v Dolní Rožínce. Tradiční návštěva Lesního penzionu Podmitrov byla pro klienty stacionáře moc důležitá i proto, že tam měli možnost navštívit pracovnici, která je nyní na mateřské dovolené, udělalo jim to vzájemně velkou radost.

Cílem a posláním denního stacionáře Rosa v Bystřici nad Pernštejnem je vést uživatele k samostatnosti, udržení a podpora rozvoje jejich dovedností, aby prožívali běžný život ve spokojenosti a blízkosti přátel a místní komunity. I přes čerpání dovolených pracovníků, kteří se postupně ve volnu střídali, měli uživatelé Rosy možnost díky skvělé spolupráci bezplatně navštívit bystřické Ekocentrum Eden, kde strávili krásné dopoledne plné nových poznání.  Po covidovém útlumu se opět naplno rozjela cvičná kuchyně, stacionářem se linou libé vůně místních i zahraničních pokrmů.  O pohyb se také postaral bystřický sportovní klub v Bratrušíně, který uživatelům umožnil neomezený přístup na jejich sportoviště, kde je možnost zahrát si fotbálek, tenis, pingpong nebo jen posedět po příjemné procházce ze stacionáře do Bratrušína.

Po covidovém útlumu se opět naplno rozjela cvičná kuchyně, stacionářem se linou libé vůně místních i zahraničních pokrmů. Aby uživatelé „nemlsali“ jen v Rose, zašli si na kávu, zákusek a pohár do vyhlášené bystřické kavárny Franqueza, kde se vždy na návštěvu ze stacionáře těší a připraví výborné pohoštění.

Cílem a posláním denního stacionáře Rosa je vést uživatele k samostatnosti, udržení a podpora rozvoje jejich dovedností, aby prožívali běžný život ve spokojenosti a blízkosti přátel a místní komunity. „Myslím, že se nám poslání daří naplňovat. Nehledáme velké cíle ani výzvy, například jdeme s uživateli na ryby k Domanínskému rybníku, kdy i klient s těžkým typem postižení může sledovat, jak se nahazuje udice na kapra a poležet si na piknikové dece, nebo si jen tak opečeme buřta u ohně za zvuku kytary. Moc děkuji pracovníkům za nasazení a zájem, jaký uživatelům dávají, ve stacionáři je živo, mile a pořád se něco děje, což je zkrátka fajn,“ shrnuje vedoucí denního stacionáře Rosa v Bystřici nad Pernštejnem Petra Königová.

Bc.  Petra  Königová DiS.

Bc. Petra Königová DiS.

vedoucí, sociální pracovnice
E-mail: _.GBRWag9bty.Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r