Pro média

Kontakt na koordinátora propagace

Jiří Marek
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 732 292 936
e-mail: 5bEsO_5j0dm%Cj87~5prRb~lW5pJ 

Charita Česká republika slaví 100leté výročí
24. června 2022 Charita Česká republika

Charita Česká republika slaví 100leté výročí

Letošní rok je pro Charitu zlomový. Slaví sto let od svého založení, a může se tak pyšnit titulem nejstarší neziskové organizace v Česku. Zároveň jde také o největšího poskytovatele zdravotních a sociálních služeb na našem území. A to jsou rozhodně pádné důvody k uspořádání oslav a připomenutí si její historie a významu.

Rok pomoci po tornádu: Charita je stále na místě a rozděluje finanční prostředky
17. června 2022 Diecézní charita Brno

Rok pomoci po tornádu: Charita je stále na místě a rozděluje finanční prostředky

Dne 24. června uplyne rok od chvíle, kdy tornádo zničilo na jihu Moravy řadu domů v 5 obcích. Charita byla na místě od prvních hodin a její pracovníci působí v obcích dosud. Do rekordní sbírky dárci přispěli 363 609 577 korun. Z toho už Charita vyplatila 272 589 609 Kč konkrétním domácnostem, se kterými uzavřela 1 934 darovacích smluv. Pomoc pokračuje i rok po ničivé události. 

Oslava 30 let Charity v Mikulově
14. června 2022 Diecézní charita Brno

Oslava 30 let Charity v Mikulově

V sobotu 11. června se konala oslava 30 let Diecézní charity Brno. Slavnostní setkání pracovníků, zakladatelů, podporovatelů a dárců se konalo v Mikulově. Program byl složený ze tří částí – pěší pouti, děkovné mše svaté a společného setkání v zámku.

Domácí hospicová péče mění název na Domácí hospic Barborka
25. května 2022 Články

Domácí hospicová péče mění název na Domácí hospic Barborka

Po 15 letech existence charitní hospicové služby na území okresu Žďár nad Sázavou dochází ke změně jejího názvu. Nově se bude Domácí hospicová péče nazývat Domácí hospic Barborka. 

SONK A ALIGATOR přinesli 120 tisíc na podporu humanitární činnosti žďárské Charity
24. května 2022 Články

SONK A ALIGATOR přinesli 120 tisíc na podporu humanitární činnosti žďárské Charity

O prvním květnovém víkendu se v Bystřici and Pernštejnem konaly dva benefiční koncerty Smyčcového orchestru N. Kyjovského při ZUŠ Bystřice n. P., rockové kapely ALIGATOR a jejichž hostů. Nedělní koncert se vyprodal již po týdnu od jeho zveřejnění, z toho důvodu organizátoři přidali ještě koncert v sobotu 7. května. 

Terénní služba Klubu v 9 má nový automobil
24. května 2022 Články

Terénní služba Klubu v 9 má nový automobil

Díky projektu Kraje Vysočina Investujeme v sociálních službách mohl Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví posílit poskytování terénní formy služby, a to v podobě nákupu osobního automobilu. Nový automobil nám umožní rozšíření služby a zefektivnění dopravy k našim uživatelům. Pracovnice dojíždí za klienty – lidmi s duševním onemocněním, do jejich domácností, pomáhají jim řešit jejich potřeby, doprovází je při vyřizování různých pochůzek k lékařům, na úřady apod. Nový automobil zároveň zvýší dostupnost služby. Zájem o ni v současné době stále roste.

60 ŽLUTOMODRÝCH PŘÍBĚHŮ
16. května 2022 Články

60 ŽLUTOMODRÝCH PŘÍBĚHŮ

Sokolovna patřící rodině Kinských na Dvorské ulici ve Žďáře nad Sázavou ožila příběhy. Už tři měsíce se tento prostor stává prvním útočištěm pro lidi, kteří utekli před válkou ze svých domovů na Ukrajině. I poté, co ji tito lidé opustí, o ní mluví jako o svém českém domově, kde se poprvé v cizí zemi umyli, v bezpečí a klidu vyspali a kam se stále s dojetím a rádi vracejí, o něčem jako je rodný dům.

Rok 2021 v nízkoprahu Wellmez
10. května 2022 Články

Rok 2021 v nízkoprahu Wellmez

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Wellmez je sociální služba určená mladým lidem ve věku 8 - 26 let, kteří se nacházejí v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí nějak ohroženi. Pracovníci zařízení s uživateli často řeší témata, která jsou pro jejich uživatele zrovna aktuální. Většinou se jedná o experimentování s návykovými látkami, vrstevnické a rodinné vztahy, problémy ve škole, sebepoškozování nebo jiné náročné situace, se kterými se uživatelé ve svých životech každodenně potkávají.

Jarní časy v klubu Včela
20. dubna 2022 Články

Jarní časy v klubu Včela

Volnočasový klub Včela pro seniory a osoby se zdravotním postižením poskytuje pomoc seniorům při smysluplném trávení volného času, přináší do jejich života nové zájmy a společenské aktivity a snaží se tak předcházet sociálnímu vyloučení. Klub funguje čtyři dny v týdnu a sídlí v Domě s pečovatelskou službou v Bystřici nad Pernštejnem na Hornické 643. Účast na programu klubu je zdarma. Otevřeno je pro všechny, kteří chtějí aktivně trávit volný čas.

Blíží se jarní kolo Sbírky potravin. Připojit se může každý
16. dubna 2022 Charita Česká republika

Blíží se jarní kolo Sbírky potravin. Připojit se může každý

V sobotu 23. dubna 2022 se koná jarní Sbírka potravin, kterou organizují potravinové banky. Zapojí se do ní stovky prodejen a také online obchody. Celonárodní charitativní akce pomůže lidem, kterým nezbývá dostatečné množství financí na pokrytí základních potřeb. Připojit se ke Sbírce potravin můžete i vy.