Pro média

Kontakt na koordinátora propagace

Jiří Marek
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 732 292 936
e-mail: 5bEsO_5j0dm%Cj87~5prRb~lW5pJ 

Senioři mohou Charitu požádat o pomoc s nákupy,  švadleny šijí pro pracovníky roušky
17. března 2020 Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Senioři mohou Charitu požádat o pomoc s nákupy, švadleny šijí pro pracovníky roušky

Od dnešního dne zřizuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou pomoc seniorům s nákupem potravin a léků po celém okrese Žďár nad Sázavou. K této činnosti využije pracovníky těch zařízení, jejichž služby bylly dočasně omezeny.
„Zkontaktovali jsme všechna větší města v našem okrese a nabídli jim pomoc při péči o jejich starší občany. Současně jsme oslovili i kněze ve farnostech a lékaře. Zdá se, že města mají péči o své seniory v tuto chvíli pokrytou, přesto jsme nabídli všem možnost spolupráce. Oslovujeme i menší obce v okrese. Většinou funguje sousedská výpomoc, nicméně rádi pomůžeme i v přilehlých částech měst,“ vysvětluje David Filip, Dis., koordinátor pomoci seniorům v době nouzového stavu ve státě. Lidé ve věku 60 let a výše, kteří potřebují pomoci s nákupy léků či potravin, mohou v pracovní dny zkontaktovat pana Davida Filipa na tel. 777 755 658, případně na emailu david.filip@zdar.charita.cz


Linka důvěry v Oblastní charitě Blansko je nyní k dispozici všem potřebným i pomáhajícím
17. března 2020 Diecézní charita Brno

Linka důvěry v Oblastní charitě Blansko je nyní k dispozici všem potřebným i pomáhajícím

Oblastní charita Blansko provozuje telefonickou krizovou pomoc. Na telefonních číslech 516 410 668 a 737 234 078 mohou lidé nepřetržitě konzultovat obtížné životní situace. Linka se nyní zaměřuje i na potíže, strachy a problémy, které způsobuje vyhlášení nouzového stavu, karantény a zavádění preventivních opatření k zastavení šíření nemoci COVID-19. Na linku se nově mohou obracet také lidé s nabídkou konkrétní pomoci. V případě požadavku na zdravotnické informace odkazují pracovníci linky na příslušné instituce.

Diecézní charita Brno zavádí preventivní opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19
15. března 2020 Diecézní charita Brno

Diecézní charita Brno zavádí preventivní opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19

V souladu s vládními nařízeními k zastavení šíření onemocnění COVID-19 zavádí Diecézní charita Brno opatření k ochraně klientů a zaměstnanců. Od pondělí 16. března 2020 do odvolání pozastavuje realizaci činností ambulantních služeb, při kterých dochází k aktivitám se skupinou dětí a mládeže, a dále činností denních stacionářů. K tomuto datu také upravuje provozní dobu v sociálních službách, kde je vysoké riziko nedodržování hygienických návyků. Důvodem tohoto opatření je provedení důsledné dezinfekce prostor služby v ušetřeném čase. V zařízeních, jako jsou azylové domy, bude důsledná dezinfekce probíhat za provozu.

Pozastavujeme provoz
13. března 2020 Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Pozastavujeme provoz

Z důvodu nastalé nouzové situace pozastavujeme aktuálně provoz:

▶️ našich poboček centra pro rodiče s dětmi Kopretina,

▶️ denního stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí,

▶️ denního stacionáře Rosa v Bystřici nad Pernštejnem.

Všem našim klientům a jejich rodinám děkujeme za pochopení a věříme v brzké shledání.
Dávejte na sebe pozor !!! 

Charita dělá vše pro to, aby zůstala nablízku potřebným
12. března 2020 Charita Česká republika

Charita dělá vše pro to, aby zůstala nablízku potřebným

Situace ve světě i u nás se v souvislosti s rizikem šíření koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19, každý den mění.

Masky ze Včely navštívily a potěšily klienty bystřické Rosy
9. března 2020 Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Masky ze Včely navštívily a potěšily klienty bystřické Rosy

V pondělí 24. 2. 2020 se v Rose slavil masopust. Jako každý rok jsme si s klienty povídali o masopustních zvycích, postní době a vlastně všemu, co k masopustu patří. Součástí příprav na masopust bylo i smažení koblížků, které probíhá v rámci nácviku ve cvičné kuchyni.

Postní almužna proměňuje postní snahy ve prospěch potřebných už desátým rokem
25. února 2020 Diecézní charita Brno

Postní almužna proměňuje postní snahy ve prospěch potřebných už desátým rokem

Popeleční středou tradičně začíná duchovní projekt Postní almužna, do kterého se zapojují tisíce věřících. Postní almužna je příležitost, jak věnovat svoje postní snažení ve prospěch potřebných. Už po desáté jsou ve farnostech brněnské diecéze připraveny k rozebrání papírové schránky – postničky. Do nich lidé ukládají peníze v hodnotě odřeknutého požitku během postní doby. Každý si může zvolit, komu chce ušetřené peníze věnovat. V loňském roce Diecézní charita Brno díky příspěvkům z Postní almužny zakoupila speciální lůžka pro nemocné a umírající v Rajhradě a podpořila rodiny s dětmi v Komárovicích i v Hustopečích.

Moje jméno není diagnóza
22. února 2020 Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Moje jméno není diagnóza

Středa 4.  března 2020 v Café Tety Hany ve Žďáře nad Sázavou
Promítání filmu BYLO JEDNOU JEDNO MĚSTO BLÁZNŮ s následnou diskuzí s lidmi, kteří duševní onemocnění zažili

Klienti denního stacionáře Rosa využijí letos poprvé novou zahradu  se stimulačními prvky
16. února 2020 Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Klienti denního stacionáře Rosa využijí letos poprvé novou zahradu se stimulačními prvky

Na podzim minulého roku došlo v denním stacionáři Rosa k rekonstrukci zahrady, kterou realizovalo Město Bystřice nad Pernštejnem v rámci projektu Podpora regionů Nadace ČEZ. Náklady na realizaci projektu byly 296 928 Kč, z toho nadační příspěvek ČEZ činil 260 000 Kč.

Prodej kompenzačních pomůcek
14. února 2020 Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Prodej kompenzačních pomůcek

Z důvodu aktualizace skladu kompenzačních pomůcek nabízíme některé k prodeji.