Charitní pečovatelská služba

Kde nás najdete

Adresa

Hornická 643, Bystřice nad Pernštejnem 59301

Provozní doba

Bystřice nad Pernštejnem

  Ambulantní služba Terénní služba *
Pondělí - pátek 7.00-15.00 hod. 7.00-20.00 hod.
Sobota - neděle   7.00-20.00 hod.

 * Služba od 15.00 hod., dále pak o víkendech a svátcích je poskytována po předchozí dohodě. 

Žďár nad Sázavou

  Terénní služba *
Pondělí - neděle 7.00-20.00 hod.

* Služba od 15.30 a o víkendech a svátcích je poskytována po předchozí dohodě. 

 

Oblast působnosti

Službu poskytujeme ve Žďáře nad Sázavou a Bystřici nad Pernštejnem a v okolních obcích obou měst do dojezdové vzdálenosti cca 15 km a obci Radkov.

Na koho se můžete obrátit

Petra Ježová DiS.

Petra Ježová DiS.

vedoucí, sociální pracovnice
Tel.: 777 155 374 E-mail: _.GBRW%_ghIkQOQrZ8EhT65j4mnhTj

Ing. Bc. Vladimír Jindra

zástupce vedoucí, sociální pracovník
Tel.: 566 552 437 E-mail: cennZ_~jTcvxUb56LTMnRb2938Es-Z29g

Lenka Pospíchalová

pracovnice v sociálních službách - pečovatelka, koordinátorka pobočky ZR
Tel.: 776 714 677 E-mail: YaCCQOQrZ8EhT65j4mnhTj

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Charitní pečovatelská služba

Typ služby
Pečovatelská služba / CHPS

Poskytovatel
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Kraj
Jihomoravský kraj

Způsob poskytování
terénní

Korespondenční adresa
Hornická 643, Bystřice nad Pernštejnem 59301

Vedoucí služby
Petra Ježová DiS.

Registrační číslo služby
2557883

Poslání a cíle

Posláním Charitní pečovatelské služby je pomáhat lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jsou odkázáni na pomoc druhých při péči o sebe a o svoji domácnost, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí.

Zásady

 • Vycházíme z křesťanských zásad a etických norem. 
 • Respektujeme důstojnost a jedinečnost každého člověka.
 • Jednáme s uživatelem a zájemcem o službu jako s partnerem.
 • Dodržujeme rovnoprávný přístup.
 • Ke každému uživateli přistupujeme individuálně.
 • Podporujeme soběstačnost a nezávislost.
 • Dodržujeme mlčenlivost.

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Fakultativní služby

doprava k lékaři, na úřady apod.

 

Další informace

KONTAKT

STŘEDISKO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 551 766,  mob.: 777 155 374, 739 389 289
e-mail: YaCCO0okakvmVYUSg_nBO1.7~bGkO1p

POBOČKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Horní 28, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 776 714 677, e-mail: YaCCQOQrZ8EhT65j4mnhTj

Poslání 

Posláním Charitní pečovatelské služby je pomáhat lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jsou odkázáni na pomoc druhých při péči o sebe a o svoji domácnost, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí.

Komu je služba poskytována?

 • senioři se sníženou soběstačností
 • osoby, které jsou odkázány na pomoc druhých při péči o sebe a svoji domácnost
 • osoby po úrazech, které jsou odkázány na pomoc druhých při péči o sebe a svoji domácnost

  Službu poskytujeme ve Žďáře nad Sázavou a Bystřici nad Pernštejnem a v okolních obcích obou měst do dojezdové vzdálenosti cca 15 km. Služby neposkytujeme lidem s mentálním postižením středního a vyššího stupně, lidem s autismem a lidem s duševním onemocněním v akutní fázi.

Co Vám nabízíme?

 • Pomůžeme vám při oblékání a svlékání, při přesunu na lůžko nebo vozík, při chůzi v bytě.
 • Nabízíme vám pomoc při běžné hygieně nebo koupeli, při základní péči o vlasy a nehty, při použití WC.
 • Pomůžeme vám při přípravě a podání jídla, zprostředkujeme a dovezeme oběd.
 • Nakoupíme vám a obstaráme běžné pochůzky včetně léků, uklidíme v domácnosti.
 • Vypereme a vyžehlíme prádlo.
 • Doprovodíme vás k lékaři, na úřady apod.
 • Fakultativní služba - doprava k lékaři, na úřady apod.

Co je cílem naší služby?

 • poskytování kvalitní sociální služby vycházející z individuálních potřeb uživatele
 • podpora dosavadního způsobu života a respektování osobních zvyklostí uživatele
 • pomoc uživateli při udržování komunikace s rodinou

Jaká je cena služby?

Ceník Charitní pečovatelské služby

Kde působíme?

Službu poskytujeme ve Žďáře nad Sázavou a Bystřici nad Pernštejnem a v okolních obcích obou měst do dojezdové vzdálenosti cca 15 km.

Jaké jsou zásady naší služby? 

 • Vycházíme z křesťanských zásad a etických norem. 
 • Respektujeme důstojnost a jedinečnost každého člověka.
 • Jednáme s uživatelem a zájemcem o službu jako s partnerem.
 • Dodržujeme rovnoprávný přístup.
 • Ke každému uživateli přistupujeme individuálně.
 • Podporujeme soběstačnost a nezávislost.
 • Dodržujeme mlčenlivost.

Kdy Vám službu poskytneme?

Bystřice nad Pernštejnem

  Ambulantní služba Terénní služba *
Pondělí - pátek 7.00-15.00 hod. 7.00-20.00 hod.
Sobota - neděle   7.00-20.00 hod.

 * Služba od 15.00 hod., dále pak o víkendech a svátcích je poskytována po předchozí dohodě. 

Žďár nad Sázavou

  Terénní služba *
Pondělí - neděle 7.00-20.00 hod.

* Služba od 15.30 a o víkendech a svátcích je poskytována po předchozí dohodě. 


Potřebujete zapůjčit kompenzační pomůcky?

Oblastní charita Žďár nad Sázavou provuje rovněž i pronájem kompenzačních pomůcek.