Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví

Kde nás najdete

Adresa

Okružní 1, Žďár nad Sázavou 59101

Provozní doba

Ambulantní služba

Žďár nad Sázavou

Pondělí 8.00 – 16.00 hod.
(9.00 – 14.00 hod. skupinové aktivity)
Úterý 8.00 – 16.00 hod.
(9.00 – 14.00 hod. skupinové aktivity)
Středa 8.00 – 16.00 hod.

Čtvrtek 8.00 – 16.00 hod.
(9.00 – 14.00 hod. skupinové aktivity)
Pátek

8.00 – 13.00 hod.
(9.00 – 13.00 hod. skupinové aktivity)

Bystřice nad Pernštejnem

Pondělí 12.00 – 16.00 hod.
Středa 8.00 – 15.00 hod. (individuální schůzky dle domluvy dle potřeb klienta a provozních možností služby, lze i mimo vyznačenou provozní dobu)
(9.00 – 12.30 skupinové aktivity) 

Velké Meziříčí

Úterý 9.00 - 12.00 hod. (individuální schůzky dle domluvy dle potřeb klienta a provozních možností služby, lze i mimo vyznačenou provozní dobu)

Terénní služba

Pondělí 8.00 - 16.00 hod.
Úterý 8.00 - 16.00 hod.
Středa 8.00 - 16.00 hod.
Čtvrtek 8.00 - 16.00 hod.
Pátek 8.00 - 13.00 hod.
Oblast působnosti

okres Žďár nad Sázavou

Na koho se můžete obrátit

Bc. Ivana Ptáčková

Bc. Ivana Ptáčková

vedoucí zařízení, sociální pracovnice
Tel.: 777 756 410 E-mail: 4onxRWflW-xy.Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r

Pro koho je služba určena

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Kontaktní údaje

Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví

Typ služby
Sociální rehabilitace

Poskytovatel
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Kraj
Vysočina

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Korespondenční adresa
Okružní 1, Žďár nad Sázavou 59101

Vedoucí služby
Bc. Ivana Ptáčková

Registrační číslo služby
1121256

Poslání a cíle

Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví je zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou pro dospělé lidi s duševním onemocněním. Naším posláním je pomoc při osamostatnění a seberealizaci uživatele. Podporujeme nácvik a rozvoj schopností a dovedností vedoucích k začlenění do jeho přirozeného prostředí.

Zásady

 • zachováváme důstojnost uživatelů
 • dodržujeme práva uživatelů
 • respektujeme rozhodnutí uživatele
 • respektujeme právo uživatele na přiměřené riziko
 • podporujeme seberealizaci uživatele
 • podporujeme nezávislost uživatelů na službě
 • zachováváme vzájemný respekt a úctu mezi uživateli a pracovníky Klubu v 9
 • podporujeme rozvoj schopností a dovedností uživatele

Cílové skupiny

osoby s chronickým duševním onemocněním

Činnosti

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Fakultativní služby

doprava - 12 Kč/km

Další informace

KONTAKT

STŘEDISKO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Okružní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 629 319, mob.: 777 756 410, 777 756 409 
e-mail: klubv9@zdar.charita.cz
fb: @klubv9

POBOČKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
mob.: 731 646 970, 777 756 410
Kontaktní osoba: Bc. Vladimíra Horáková

POBOČKA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Hornoměstská ul. 366/41, 594 01 Velké Meziříčí
(v prostorách nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Wellmez)
mob.: 777 756 409,  777 756 410
Kontaktní osoba: Bc. Iva Pličžková 

TERÉNNÍ SLUŽBA 
mob.: 777 756 410, 777 756 409

Poslání 

Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví je zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou pro dospělé lidi s duševním onemocněním. Naším posláním je pomoc při osamostatnění a seberealizaci uživatele. Podporujeme nácvik a rozvoj schopností a dovedností vedoucích k začlenění do jeho přirozeného prostředí.

Komu je služba poskytována?

Služba je poskytovaná lidem, kteří se v důsledku svého duševního onemocnění ocitli v nepříznivé sociální situaci a mají oslabenou nebo sníženou schopnost zapojit se do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.
Cílovou skupinou jsou dospělí lidé s duševním onemocněním. Služba je poskytovaná osobám ve věkovém rozmezí 18 – 70 let. Služba nemůže být poskytnuta lidem s demencí.
Ambulantní služba je poskytována v zařízeních ve Žďáře nad Sázavou, Bystřici nad Pernštejnem a Velkém Meziříčí.
Terénní služba je poskytována na území okresu Žďár nad Sázavou.

Co Vám nabízíme?

 • Doprovázíme uživatele k lékaři, na úřad, při vyřizování nutných pochůzek.
 • Trénujeme činnosti spojené s chodem domácnosti – hospodaření, nakupování, vaření, obsluhu domácích spotřebičů.
 • Poskytujeme poradenství při řešení běžných záležitostí.
 • Podporujeme uživatele formou rozhovorů.
 • Rozvíjíme sociální a komunikační dovednosti.
 • Pracujeme s přijetím onemocnění a jeho rizik a spolupracujeme s osobami blízkými.
 • Posilujeme pracovní dovednosti a smysluplné využití volného času.
 • Podporujeme uživatele ve zvládnutí režimu dne.

Fakultativní služba – doprava

Co je cílem naší služby?

 • podporovat uživatele při zvládání běžných záležitostí
 • podporovat uživatele v dosažení a zachování samostatnosti a soběstačnosti ve vykonávaných činnostech
 • podporovat uživatele v dosažení schopnosti plánovat a aktivně využívat svůj volný čas
 • motivovat uživatele při objevení a rozvoji vlastních zájmů
 • podporovat uživatele při zvládnutí navázání kontaktů a komunikace s ostatními
 • posilovat pracovní návyky uživatele
 • posilovat uživatele ve schopnosti řešit problémy
 • naučit uživatele předcházet rizikům spojených s duševním onemocněním

Jaká je cena služby?

Poskytovaná služba je zdarma.
Hrazené jsou pouze fakultativní služby: doprava - 11 Kč/km,  doprovod nad rámec základních činností - 235 Kč/hod. 

Kde působíme?

okres Žďár nad Sázavou

Jaké jsou zásady naší služby? 

 • zachováváme důstojnost uživatelů
 • dodržujeme práva uživatelů
 • respektujeme rozhodnutí uživatele
 • respektujeme právo uživatele na přiměřené riziko
 • podporujeme seberealizaci uživatele
 • podporujeme nezávislost uživatelů na službě
 • zachováváme vzájemný respekt a úctu mezi uživateli a pracovníky Klubu v 9
 • podporujeme rozvoj schopností a dovedností uživatele

Kdy Vám službu poskytneme?                                      TÝDENNÍ ROZPIS KLUBU V 9

Ambulantní služba

Žďár nad Sázavou

Pondělí 8.30 – 15.30 hod.
(14.00 – 15.30 individuální schůzky po předchozí domluvě)
Úterý 8.30 – 15.30 hod.
(14.00 – 15.30 individuální schůzky po předchozí domluvě)
Středa 8.30 – 15.30 hod.
 individuální schůzky po předchozí domluvě
Čtvrtek 8.30 – 15.30 hod.
(14.00 – 15.30 individuální schůzky po předchozí domluvě)
Pátek 8.30 – 13.00 hod.

Bystřice nad Pernštejnem

Pondělí 12.00 - 16.00 hod.
Středa 9.00 – 13.00 hod.
(12:30 – 13:00 individuální schůzky po předchozí domluvě)

Velké Meziříčí

Úterý 9.00 - 12.00 hod.

Terénní služba

Pondělí 8.00 - 16.00 hod.
Úterý 8.00 - 16.00 hod.
Středa 8.00 - 16.00 hod.
Čtvrtek 8.00 - 16.00 hod.
Pátek 8.00 - 13.00 hod.