Ponorka - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Kde nás najdete

Adresa

Nádražní 44, Žďár nad Sázavou 59101

Provozní doba

Nízkoprahový klub

  1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ, SŠ, mladí lidé do 20 let Mladí dospělí 20 až 26 let
Pondělí 12.30 - 15.00 hod. 15.30 - 18.30 hod.  
Úterý 12.30 - 15.00 hod. 15.30 - 18.30 hod.  
Středa   16.00 - 18.30 hod.  
Čtvrtek 12.30 - 15.00 hod. 15.30 - 18.30 hod.  
Pátek 12.30 - 15.30 hod. ***    15.30 - 16.30 hod.

Pozn. *** V letním období může být zaměněno za terénní sociální práci.
Individuální poradenství je možné využít kdykoliv během dne od 10.00 do 19.00 hodin.

Terénní sociální práce

  Společné pro všechny věkové skupiny
Středa 12.30 - 15.30 hod.
Oblast působnosti

Žďár nad Sázavou

Na koho se můžete obrátit

Bc. Barbora Kotíková

vedoucí, pracovnice v sociálních službách
Tel.: 777 755 436 E-mail: X8El5b546hGs1~l7VX~JUZh4YanBZd54Ys

Eliška Faltová

zástupkyně vedoucí, pracovnice v sociálních službách
Tel.: 731 677 373 E-mail: 0evC1Z2.WeGy.Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Kontaktní údaje

Ponorka - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Typ služby
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Poskytovatel
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Kraj
Vysočina

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Korespondenční adresa
Nádražní 44, Žďár nad Sázavou 59101

Vedoucí služby
Bc. Barbora Kotíková

Registrační číslo služby
7732889

Poslání a cíle

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je poskytovat zázemí, pomoc a podporu dospívajícím ve Žďáře nad Sázavou, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohrožení, a přispívat ke zlepšení kvality jejich života.

Zásady

 • nízkoprahovost
 • respekt
 • anonymita
 • mlčenlivost
 • individuální přístup

Cílové skupiny

děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy

Činnosti

kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Další informace

KONTAKT

Nádražní 44, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 777 755 436
e-mail: ponorka@zdar.charita.cz
web: www.ponorka-nzdm.cz
fb: @PonorkaNZDM

Poslání

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je poskytovat zázemí, pomoc a podporu dospívajícím ve Žďáře nad Sázavou, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohrožení, a přispívat ke zlepšení kvality jejich života.

Přiblížení fungování Ponorky - nzdm s využitím symboliky názvu: Ponorka je útočiště pro děti a mladé lidi, kteří jsou ztraceni v moři problémů, potřebují pomoci najít vlastní kompas, aby se lépe vyznali ve svém životě. Ponorka se snaží o to, aby se díky ní nepotopili úplně na dno a mohli dýchat i pod hladinou všech průšvihů. Pomáhá jim k tomu, aby se konečně odrazili od břehu, a překonává s nimi všechna vlnobití, která v tomto složitém období dospívání prožívají. Důležité je také zmínit to, že na palubě Ponorky má každý své místo a je důležitý. Zároveň je nutné dodržovat pravidla, aby se nám všem dobře proplouvalo. 

Komu je služba poskytována?

Cílovou skupinou nízkoprahového zařízení jsou děti a mládež ve věku 6 až 20 let, kteří se pohybují ve Žďáru nad Sázavou a zažívají nebo jsou ohroženi nepříznivou sociální situací.
Nepříznivou sociální situaci řešíme v těchto oblastech:
- vzdělání, práce (nezvládání nároků, vztahy s učiteli, spolužáky, na pracovišti, nejasná představa o budoucím uplatnění,…)
- potřeby, práva (chybějící zázemí, pocit bezpečí a podpora v rodině, nedobré vztahy s ostatními členy rodiny, ..)
- vztahy (partnerské, vrstevnické, menšiny…)
- volný čas (nuda, rizikové trávení volného času, ….)
- fyzické a duševní zdraví (sebepoškozování, nevhodný způsob stravování, cigarety,alkohol, marihuana,…)
- zapojení do služeb a komunity.
Služba nemůže být poskytnuta těm, kdo:
- nemluví a nerozumí česky,
- nejsou schopni komunikovat s pracovníky z důvodu specifického způsobu komunikace (např. znaková řeč).

Co Vám nabízíme?

 • Prostor, kde platí pravidla a kde mají děti a mladí lidé možnost se potkávat
 • Rozhovory s pracovníky o životě, sdílení každodennosti
 • Pomoc a podpora v situacích, ve kterých se dotyční nachází a hledání způsobů, jak vše zvládnout
 • Informace, které mohou pomoci uvědomit si včas rizika svého jednání
 • Aktivity pro smysluplné trávení volného času

Co je cílem naší služby?

Zařízení NZDM Ponorka pomáhá uživatelům služeb:

 • rozeznat, pojmenovat a řešit situace, kdy nejsou dostatečně naplňovány jejich základní životní potřeby,
 • mít a zvládat vztahy s vrstevníky, dospělými i vztahy partnerské,
 • připravovat se studiem na zaměstnání, umět si najít a udržet práci,
 • orientovat se ve službách dostupných v regionu a v případě potřeby je umět využít,
 • trávit smysluplně volný čas,
 • starat se o své fyzické i duševní zdraví.

Jaká je cena služby?

Služba je poskytována zdarma.

Kde působíme?

Žďár nad Sázavou

Jaké jsou zásady naší služby? 

 • nízkoprahovost
 • respekt
 • anonymita
 • mlčenlivost
 • individuální přístup

Kdy Vám službu poskytneme?

Nízkoprahový klub

  1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ, SŠ, mladí lidé do 20 let Mladí dospělí 20 až 26 let
Pondělí 12.30 - 15.00 hod. 15.30 - 18.30 hod.  
Úterý 12.30 - 15.00 hod. 15.30 - 18.30 hod.  
Středa   16.00 - 18.30 hod.  
Čtvrtek 12.30 - 15.00 hod. 15.30 - 18.30 hod.  
Pátek 12.30 - 15.30 hod. ***    15.30 - 16.30 hod.

Pozn. *** V letním období může být zaměněno za terénní sociální práci.
Individuální poradenství je možné využít kdykoliv během dne od 10.00 do 19.00 hodin.

Terénní sociální práce

  Společné pro všechny věkové skupiny
Středa 12.30 - 15.30 hod.