Ponorka - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Motto: „Na cestě mladých k dospělosti...“Ponorka - nzdm

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
registrováno dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

KONTAKT

Vedoucí, pracovnice v sociálních službách:
Bc. Barbora Kotíková

Zástupkyně vedoucí, pracovnice v sociálních službách:
Eliška Faltová

Nádražní 44, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 777 755 436
e-mail: _hAy8956LTMnRb2938Es-Z29g

web: www.ponorka-nzdm.cz

fb: @PonorkaNZDM

Poslání

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je poskytovat zázemí, pomoc a podporu dospívajícím ve Žďáře nad Sázavou, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohrožení, a přispívat ke zlepšení kvality jejich života.

Přiblížení fungování Ponorky - nzdm s využitím symboliky názvu: Ponorka je útočiště pro děti a mladé lidi, kteří jsou ztraceni v moři problémů, potřebují pomoci najít vlastní kompas, aby se lépe vyznali ve svém životě. Ponorka se snaží o to, aby se díky ní nepotopili úplně na dno a mohli dýchat i pod hladinou všech průšvihů. Pomáhá jim k tomu, aby se konečně odrazili od břehu, a překonává s nimi všechna vlnobití, která v tomto složitém období dospívání prožívají. Důležité je také zmínit to, že na palubě Ponorky má každý své místo a je důležitý. Zároveň je nutné dodržovat pravidla, aby se nám všem dobře proplouvalo. 

Komu je služba poskytována?

Cílovou skupinou nízkoprahového zařízení jsou děti a mládež ve věku 6 až 20 let, kteří se pohybují ve Žďáru nad Sázavou a zažívají nebo jsou ohroženi nepříznivou sociální situací.
Nepříznivou sociální situaci řešíme v těchto oblastech:
- vzdělání, práce (nezvládání nároků, vztahy s učiteli, spolužáky, na pracovišti, nejasná představa o budoucím uplatnění,…)
- potřeby, práva (chybějící zázemí, pocit bezpečí a podpora v rodině, nedobré vztahy s ostatními členy rodiny, ..)
- vztahy (partnerské, vrstevnické, menšiny…)
- volný čas (nuda, rizikové trávení volného času, ….)
- fyzické a duševní zdraví (sebepoškozování, nevhodný způsob stravování, cigarety,alkohol, marihuana,…)
- zapojení do služeb a komunity.
Služba nemůže být poskytnuta těm, kdo:
- nemluví a nerozumí česky,
- nejsou schopni komunikovat s pracovníky z důvodu specifického způsobu komunikace (např. znaková řeč).

Co Vám nabízíme?

  • Prostor, kde platí pravidla a kde mají děti a mladí lidé možnost se potkávat
  • Rozhovory s pracovníky o životě, sdílení každodennosti
  • Pomoc a podpora v situacích, ve kterých se dotyční nachází a hledání způsobů, jak vše zvládnout
  • Informace, které mohou pomoci uvědomit si včas rizika svého jednání
  • Aktivity pro smysluplné trávení volného času

Jaká je cena služby?

Služba je poskytována zdarma.

Kde působíme?

Žďár nad Sázavou

Jaká je kapacita služby?

Nízkoprahový klub: Okamžitá kapacita je 35 uživatelů/zájemců o službu. Denní kapacita je 50 uživatelů/zájemců o službu.
Streetwork: Okamžitá kapacita je 8 uživatelů/zájemců o službu. Denní kapacita je 25 uživatelů/zájemců o službu.

Kdy Vám službu poskytneme?

Nízkoprahový klub

  1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ, SŠ, mladí lidé do 20 let Mladí dospělí 20 až 26 let
Pondělí 12.30 - 15.00 hod. 15.30 - 18.30 hod.  
Úterý 12.30 - 15.00 hod. 15.30 - 18.30 hod.  
Středa   16.00 - 18.30 hod.  
Čtvrtek 12.30 - 15.00 hod. 15.30 - 18.30 hod.  
Pátek 12.30 - 15.30 hod. ***    15.30 - 16.30 hod.

Pozn. *** V letním období může být zaměněno za terénní sociální práci.
Individuální poradenství je možné využít kdykoliv během dne od 10.00 do 19.00 hodin.

Terénní sociální práce

  Společné pro všechny věkové skupiny
Středa 12.30 - 15.30 hod.

DSCF9236