Pro média / tiskové zprávy

Děkovný dopis ředitelky Jany Zelené za letošní Tříkrálovou sbírku
23. ledna 2020 Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Děkovný dopis ředitelky Jany Zelené za letošní Tříkrálovou sbírku

Milí dárci a milí koledníci, 
dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkovala za Vaše zapojení při letošní jubilejní Tříkrálové sbírce.
Mám velikou radost, že v letošním roce věnovali dárci celého okresu 3 782 121 Kč, což je o 205 692 Kč
více než v roce loňském.

 

I po dvaceti letech výtěžek Tříkrálové sbírky stále roste
22. ledna 2020 Oblastní charita Žďár nad Sázavou

I po dvaceti letech výtěžek Tříkrálové sbírky stále roste

Prvních čtrnáct dní roku 2020 opět ukázalo, že lidem v okrese není lhostejný život těch, kteří se každodenně ocitají v náročných životních situacích, kdy potřebují pomoc druhých. I v letošním roce totiž výtěžek dvacáté Tříkrálové sbírky opět vzrostl.  Díky štědrosti dárců a ochotě koledníků bude moci Oblastní charita Žďár nad Sázavou pokračovat v rozvoji svých služeb.
“Mám velikou radost, že v letošním roce věnovali dárci celého okresu 3 782 121 Kč, což je o 205 692 Kč více než v roce loňském. Chtěla bych jim moc poděkovat za jejich štědrost.

 Fotbalisté SK Bystřice nad Pernštejnem podpořili  již po šesté denní stacionář Rosa
9. ledna 2020 Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Fotbalisté SK Bystřice nad Pernštejnem podpořili již po šesté denní stacionář Rosa

Sportovní klub (dále jen SK) Bystřice nad Pernštejnem zorganizoval v červnu 2019 již po šesté charitativní fotbalový turnaj s názvem „Bystřický fotbal pomáhá“. Turnaj byl již tradičně určen mladším přípravkám, kdy byl na stadionu SK připraven nejen fotbalový zážitek, ale také bohatý doprovodný program, podpořený mnoha dobrovolníky z řad členů fotbalového klubu SK Bystřice nad Pernštejnem, ale i veřejnosti.

Ředitelka žďárské Charity Jana Zelená:  „Koledníků a dárců si velmi vážím.“
7. ledna 2020 Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Ředitelka žďárské Charity Jana Zelená: „Koledníků a dárců si velmi vážím.“

Již podvacáté probíhá letos ve všech Charitách celé České republiky Tříkrálová sbírka. Ředitelku Oblastní charity Žďár nad Sázavou Ing. Janou Zelenou jsme oslovili, aby nejen zavzpomínala na počátky této veliké kampaně, ale také objasnila potřebnost tříkrálového výtěžku a procesy jeho rozdělování.

Koordinátorka Tříkrálové sbírky:  „Těší mě, že náš tříkrálový tým rozšířily nové tváře.“
5. ledna 2020 Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Koordinátorka Tříkrálové sbírky: „Těší mě, že náš tříkrálový tým rozšířily nové tváře.“

 Po pěti letech se do tříkrálové koordinátorské role v okrese Žďár nad Sázavou vrací po mateřské pauze Michaela Kuchtová, která na pozici působila v letech 2006 až 2014. Jak vnímá letošní jubilejní dvacátý ročník, jaké jsou její počáteční pocity a co vzkazuje všem, kteří se do sbírky zapojují?